ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ

За контакти:

тел.: 02/ 9659 428, 02/ 9659 426

 

II САГБАЛ Шейново, работи по следните проекти финансирани от страни от Европейския съюз

 

- Програма BG 07 “Инициативи за обществено здраве”,
Мярка 6: „Предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години
с акцент върху ромското население“,
по Проект БГ 07-49/30.04.2015 г. „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“,
съгласно Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД-13-128 от 14 септември 2015 г., с финансовата подкрепа на
Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежки финансов механизъм – обща информация тук >>

За повече подробности - Финансов механизъм в ЕС

„Програма BG 07 „Инициативи за обществено здраве“: тук >>

За повече подробности - Програма БГ-07 "Инициативи за обществено здраве"

Проект БГ 07-49/30.04.2015 „Подобряване на майчиното и детско здраве чрез предоставяне на здравни услуги по домовете на бременни жени и деца до 3 години“: тук >>

Новини по Проект БГ 07-49/30.04.2015