Анкета

1. Вие сте жена на възраст?
под 18
18 - 35
36 - 50
над 50

2. Вие сте от:
София
Областен град
малък град
село

3. Какво образование имате?
магистър
бакалавър
средно
основно

4. За кой път постъпвате в II САГБАЛ "Шейново"?
първи
втори
трети и повече

5. Търсите медицинска помощ поради:
бременност
невъзможност за забременяване
гинекологично заболяване
онкологично заболяване
профилактичен преглед

6. Защо избрахте II САГБАЛ "Шейново"?
заради конкретен лекар
заради екип
заради болницата
по район

7. Как оценявате обслужването по 5-то балната система? (най-висока оценка 5)
1
2
3
4
5

8. Как оценявате крайния резултат от лечението и престоя? (най-висока оценка 5)
1
2
3
4
5

9. Как оценявате материалната база и болничните условия? (най-висока оценка 5)
1
2
3
4
5

10. Бихте ли ни се доверили отново?
да
не
не знам

11. Бяха ли Ви поскани пари, извън регламентираните такси на болницата (на ръка)?
да
не

12. Ако ДА, от кого?
лекар
акушерка
санитар
от друго лице

Препоръки към нас, оплаквания и похвали (200 символа):

Вашият e-mail:

Вашето име: