Анкета

1. Вие сте от:
малък град
голям град

2. Вашето образование е:
основно
средно
висше

3. Вашата възраст е:
18-25г.
25-30г.
35-40г.
над 40 г.

4.Пушите ли по принцип?
Да
Не

Ако пушите по принцип:


5. От кога пушите?
5 години
6-10 години
повече от 10 години

6. По колко цигари на ден пушите?
до 5
6-10
над 10

7. Когато решихте да имате дете, спряхте ли да пушите?
Да
Не

8. Когато разбрахте, че сте бременна, спряхте ли да пушите?
Да
Не

8а. Ако не, по колко цигари пушите на ден, след като разбрахте, че сте бременна?
До 5
6-10
Над 10

Ако сте отказали цигарите при забременяването:


9. В кой месец/седмица бяхте, когато спряхте цигарите?
До III м.
ІV-VІ м.
След VII м.

10. След като родите смятате ли да пропушите отново?
Да
Не
Незнам

11. Ще пушите ли докато кръмите детето си?
Да
Не
Незнам

12. Ще спрете ли да кърмите детето си по-рано, за да започнете да пушите отново?
Да
Не
Незнам

13. След като спрете да кърмите, ще пропушите ли отново?
Да
Не
Незнам

14. Ще позволявате ли детето ви да расте в помещения, където се пуши?
Да
Не
Незнам


Вашият e-mail:

Вашето име: