Теми от 2009г.

Вагинално раждане след Цезарово сечение

 

Въведение:

В началото на века Cragin издига класическата фраза „след цезарово сечение – винаги цезарово сечение”. Твърдото придържане към това становище има за последица повишаване честотата на цезаровите сечения. За последните 20 години честотата се е увеличила почти 4 пъти.
Наблюдението през бременността след прекарано цезарово сечение трябва да бъде по- активно. При тези жени съществува значително по – висок риск от: тиха руптура преди раждането, плацента превия, неправилни предлежания на плода и др. За цезарово сечение са кандидати всички пациентки, при които индикацията от първото цезарово сечение продължава и през настоящата бременност.

Как се определя начина на родоразрешение?

Начина на родоразрешение се определя от лекаря, водещ консултацията на съответната пациентка и в болницата, която самата бременна е избрала. За целта са необходими следните данни:

1. Щателна анамнеза за това как е протекла настоящата бременност, кога е било предишното раждане, как е протекло и реалната индикация за предишното Цезарово сечение, имало ли е усложнения в послеродовия период и др.
Ако пациентката е имала вагинално раждане преди цезаровото сечение, то успеха за раждане per vias naturalis в настоящата бременност значително се повишава.
2. Внимателна преоценка на индикациите при предходното  Цезарово сечение. Например ако бременната съобщава за ПФД или ненапредване на раждането трябва да се провери дали диспропорцията се е  дължала  на неправилно предлежание или индикациите са били пресилени. Асфиксията като предхождаща индикация налага изясняване на нейната етиология. Ако интервала от предходното Цезарово сечение е по- малък от 2 години, то задължително се преминава към планово Цезарово сечение.
3. Някои данни за настоящата бременност- предлежание на плода, едноплодна или многоплодна бременност, възраст на пациентката, придружаващи заболявания и др.
4. Определяне състоянието на маточния цикатрикс, което се оказва доста трудно.
5. Оценка големината на плода по клинични и ултразвукови данни.
6. Вагиналният преглед преди раждането или в началото му дава много ценна информация.
7. Оценка на pelvic score.
8. Най- важно е съгласието на самата бременна. В разговор с пациентката трябва много добре да се изяснят положителните страни от вагиналното раждане, като не трябва да се крият и евентуалните неуспехи и възможността за преминаване в хода на раждането отново към Цезарово сечение. Твърдото настояване на бременната за Цезарово сечение трябва да ни отклони от опит за вагинално раждане.
Опитът за вагинално раждане изисква внимателно и постоянно наблюдение на раждането, направата на всички необходими параклинични изследвания и най- важно съгласие на бременната.
Успеваемостта на вагиналното раждане след Цезарово сечение зависи от следните факти:
- индикацията за прекараното Цезарово сечение ;
- опита на водещият раждането и положителното или отрицателното му отношение към това.
Най- честите рискове при вагинално раждане след Цезарово сечение са маточната руптура и инфекциите.
Преимуществата на вагиналното раждане след Цезарово сечение са по- малката майчина заболеваемост , по- кратък болничен престой, по- малко лекарства и от тук по- малка цена.

тема на месец юни

Тема на месец април

Тема на месец март

Тема на месец февруари

Тема на месец януари