• Задайте вашия въпрос ...

 • Какво е необходимо при прием в болницата?

  1. От 01.04.2015г. влизат в сила правилата за прием в лечебно заведение,
   които включват задължително наличие на лични документи за самоличност.
   Личните документи, които могат да бъдат представяни са:
   Лична карта;
   Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта;
   Паспорт;
   Моряшки паспорт;
   Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС;
   Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец;
   Разрешение за (постоянно) пребиваване;
   Български личен документ от стар тип (зелен паспорт)
   Новородените и децата под 14 години пък ще се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник,
   като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система.

  1. В гинекологично отделение

  А/ Пациентки за преглед, без хоспитализация заплащат в касата на болницата. Болницата не работи със здравна каса за амбулаторни прегледи;
  Б/  При спешност пациентите не заплащат прегледа си, независимо дали се хоспитализират или не.
  В/ При хоспитализация пациентката трябва да носи:

  1. Направление № 7 от личен лекар, което важи един месец от издавенето му;
  2. Лична карта;
  3. Лични принадлежности;
  4. Чаша, вилица, лъжица, ножче;
  5. Чехли, халатче, нощница или пижама;
  6. Медицински документи от предшествуващи хоспитализации или прегледи.

  Изследванията се правят в болницата, като здравната каса не поема HIV, Wass, HbSAg – заплаща се в касата на болницата 26 лева. Изследванията се правят амбулаторно.
  Оперативната програма се прави в четвъртък и петък.
  Пациентката постъпва за операция деня преди операцията, сутрин до 10 часа.
  За справки можете да се обаждата на тел.: 9659453.

  1. В отделение патологична бременност

  А/ При преглед пациентката заплаща в касата на болницата, болницата не работи със здравна каса за нехоспитализирани.
  Б/ При спешност пациентката не заплаща прегледа си.
  В/ При хоспитализация пациентката трябва да носи:

  1. Направление №  7 от личния лекар;
  2. Лична карта;
  3. Лични принадлежности;
  4. Нощница, чехли, халатче;
  5. Чаша, вилица, лъжица, ножче;
  6. Медицинска документация от предшествуващи хоспитализации или прегледи.

  За справки: тел. 9659437.

  1. В родилно отделение:

  А/ За консултация – с УЗИ и NST – пациентката заплаща в касата на болницата.
  Консултациите се правят всеки ден след 11 часа на етажа на родилна зала.
  Б/  За раждане:

  1. Направление № 7 от личния лекар;
  2. Обменна карта, в която да са нанесени изследванията, правени в женска консултация. Задължителни изследвания са Wass, HbSAg, пожелателно – HIV.
  3. Лична карта;
  4. Чехли, халатче;
  5. Чаша, вилица, лъжица, нож;
  6. Лични принадлежности;
  7. Памперси в затворен пакет, мокри кърпички за тоалет на бебето.
  8. Термометър
  9. Личен амбулаторен картон

  За справки: тел. 9659457.