Ценоразпис

 

 

Код от информационната систама на ЛЗ Наименование на услугата Мерна единица (ден, брой и др.) Цена, заплащана от:
 Пациент   НЗОК  МЗ
   Клинична пътеки        
 K17001Z Стационарни грижи при бременност с повишен риск      400,00  
 K17002Z Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск      800,00  
 K17003Z Оперативни процедури за задържане на бременност      150,00  
 K17004.1Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания до 13 гест. с. Включително      170,00   
 K17004.2Z Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по медицински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода      280,00   
 K17005Z Раждане      750,00   
 K17006Z Грижи за здраво новородено дете       220,00   
 K17007Z Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест      800,00   
 K17008Z  Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест      1 200,00  
 K17009Z  Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест       900,00   
 K17010Z  Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест       1 300,00   
 K17011Z  Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама       3 600,00   
 K17013Z  Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест       2 000,00   
 K17014Z  Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест       3 200,00   
 K17015.1Z  Диагностика и интензивно лечение на новородени с еднократно приложение на сърфактант      3 300,00   
 K17015.2Z  Диагностика и интензивно лечение на новородени с многократно приложение на сърфактант, независимо от теглото       5 900,00  
 K17160Z  Нерадикално отстраняване на матката      1 100,00   
 K17161Z  Радикално отстраняване на женски полови органи      1 100,00   
 K17162Z  Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи      770,00   
 K17163Z  Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи       330,00  
 K17164Z  Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената      806,00   
 K17165Z  Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход       460,00   
   Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената      650,00   
 K17167Z  Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или парааортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзентерация      2 200,00  
 K17169Z  Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок      1 500,00  
 K15155Z  Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването      6 800,00   
   Слухов скрининг на новородено        10,00
   Медицинска услуга        
   І. Клинична лаборатория        
 ZU38993  1. Вземане на кръв   брой  5,00    
 DH41050  2. Кръвна картина (8парам+6диф)   брой  9,00     
 DH41051  3. Кръвна картина (8парам+6диф+ретикулоцити)  брой  13,00     
 DH49058  4. СУЕ   брой  2,00     
   Хормони        
 DD6S000  1. FSH (фоликулостимулиращ хормон)- за всеки хормон  брой  17,00    
 DCKH000  2. LH (лутеинизиращ хормон) Реактив - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCBS000  3. Estradiol(Естрадиол) - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCS7000  4. Testosteron (Тестостерон)- за всеки хормон  брой  17,00    
 DCPQ000  5. Prl (Пролактин) - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCPN000  6. Progesteron (Прогестерон) - за всеки хормон  брой  17,00    
 DC42000  7. DHEAS - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCRC000  8. SHBG - за всеки хормон  брой  17,00    
 DCS4000  9. Free testo - за всеки хормон  брой  17,00    
 DD7G000  10. Insulin - за всеки хормон  брой  17,00    
 DC8W000  11. Cortisol - за всеки хормон  брой  17,00    
 DC89000  12. HCG-beta -beta субединици за човешки хормон гондотропин  брой  17,00    
 DCSS000  13.TSH - за всеки хормон  брой  15,00    
 DCTL000  14.FT3 - (свободен трийодтиронин)за всеки хормон  брой  16,00     
 DCSX000  15.FT4 - за всеки хормон  брой  16,00     
 DM9Q00N  16.Anti-TPO -(антитиреоидна пероксидаза) за всеки хормон  брой  15,00     
 DM9R000  17.Anti-TG (антитиреоглобулинови антитела)- за всеки хормон  брой  15,00     
 DCW7010  AMH (Антимюлеров хормон) реактив  брой  50,00     
 DCW7015  Пролактин реактив  брой  17,00     
 DCW7008  25Витамин D реактив  брой  25,00     
   Туморни маркери         
 DC6R000  1. СА125 (гликопротеин)– за всеки маркер  брой  20,00    
 DC6V000  2. СА19-9 – (въглехидратен антиген) за всеки маркер  брой  20,00     
 DC6A000  3. СА72-4  брой  22,00     
 DCW7005  4. CYFRA(Измерване субединици L9 на цитокератин в серум)  брой  20,00     
 DC77000  5. CEA (Карциноембрионален антиген)  брой  18,00     
 DCW7002  5. ROMA scor(HE 4, CA 125)  брой  44,00     
 DCW7016  6. ROMA  брой  1,00     
 DCW7003  7. AFP(Алфа фетопротеин)  брой  20,00     
   Хемостаза        
 DH7V020  1. PT  брой  5,90    
 DH0C050  2. APTT  брой  5,90     
 DH28020  3. TT  брой  5,90     
 DH4L020  4. Fibrinogen  брой  5,90     
 DH4F020  5. D-Dmer  брой  15,00     
   Биохимия        
 DCV5000  1. Урея  брой  3,00    
 DC97000  2. креатинин  брой  3,00    
 DCV3000  3. пикочна к-на  брой  3,00    
 DCW4000  4. общ билирубин  брой  3,00    
 DCW3000  5. директен бибирубин  брой  3,00    
 DCDT000  6. глюкоза  брой  3,00    
 DCQ9000  7. тотален протеин  брой  3,00    
 DC6P020  8. калций  брой  3,00    
 DCNP000  9. фосфор  брой  3,00    
 DC22000  10. албумин  брой  3,00    
 DCJ6020  11. Серумно желязо  брой  6,00    
 DCJ1000  12. ЖСК  брой  5,90    
 DC58000  13. АСАТ  брой  3,50    
 DC1A000  14. АЛАТ  брой  3,50    
 DCD5000  15. ГГТ  брой  3,50    
 DC2P050  16. АФ  брой  3,50    
 DCJN000  17. ЛДХ  брой  3,50    
 DC31000  18. Амилаза  брой  6,50    
 DC94000  19. Креатинкиназа  брой  5,90    
 DC8A000  20. Креатиназа МБ  брой  9,50    
 DC81000  21. Холестерол  брой  4,00    
 DCTG000  22. триглицериди  брой  4,00    
 DCWD000  23. ХДЛ  брой  8,00    
 DCWG000  24. ЛДЛ  брой  10,00    
 DCKQ000  25. Магнезий  брой  5,50    
 DCPH000  26. Калий  брой  4,50    
 DCRH000  27. Натрий  брой  4,50    
 DC7Q000  28. Хлор  брой  4,50    
   Имунология        
 DCW7000  1. С-реактивен протеин  брой  8,00    
 DCH3000  2. ИгГ  брой  15,00    
 DCGX020  3. ИгА  брой  15,00    
 DCH6000  4. ИгМ  брой  15,00    
 DC20060  5. Микроалбуминурия  брой  15,00    
 DM4Q00E  6. HBsAgII (количествен)  брой  10,00    
 DM4Q00F  7. HBsAgII (потвърдителен)  брой  10,00    
 DM5D00E  8. HIVI/II (количествен)  брой  17,00    
 DH07084  9. ДКК - мануално  брой  7,70    
 DCC9000  Feritin(феритин) реактив  брой  15,00    
 DCW7012  PCT BRAHMS (Прокалцитонин) реактив  брой  35,00    
 DCW7006  KL 6 (сиализиран въглехидратен антиген)  брой  25,00    
   Серологични изследвания        
 DM5D00D  1. HIV I/II  брой  9,00    
 DM9U00D  2. Васерман  брой  12,00    
 DM4Q00D  3. HBsAg  брой  8,00    
 DC00050  4. Кръвна група  брой  10,00    
 DDFC000  5. Урина-качест.изсл.  брой  5,00    
 DCW9000  6. Тест за бременност в урина  брой  5,00    
   Семинологична лаборатория        
 DP0Z0C0@  1. Спермограма  брой  30,00    
 DP0Z0C02  2. Разширена спермограма с включена морфология по критериите на Крюгер  брой  70,00    
 DP0Z0C3  3. Тест за виталност(24-часова преживяемост) на сперматозоидите  брой  50,00    
 ZU69925  4. Замразяване на семенна течност  брой  200,00    
 ZU69926  5. Съхранение на сперма за период  до 6 месеца  брой  100,00    
 ZU69927  6. Съхранение на сперма за период  до 1 година  брой  200,00    
   ІІ. Микробиология        
 DM687QF  1. Микроскопски препарат по Льофлер  брой  5,00    
 DM686QH  2. Микроскопски препарат по Грам  брой  7,00    
 DM686QA  3. Микроскопски препарат – нативен  брой  7,00    
 DM0W6QW  4. Влагалищен секрет с микроскопски препарат  брой  15,00    
 DM0W6Q4  5. Цервикален секрет с микроскопски препарат  брой  18,00    
 DM0Z06R  6. Урокултура - еднократна  брой  10,00    
 DM0Z07S  7. Урокултура - трикратно  брой  20,00    
 DM0W6QL  8. Лохиален секрет- микробиологично изследване  брой  25,00    
 DM0W6QZ  9. Спирала - микробиологично изследване  брой  20,00    
 DM0W6QX  10. Серклажен конец - микробиологично изследване  брой  20,00    
 DM0W7QW  11. Уретрален секрет с микроскопски препарат  брой  20,00    
 DM0W19W  12. Ранев секрет с микроскопски препарат  брой  25,00    
 DP210C0  13. Еякулат с микроскопски препарат  брой  25,00     
 DM0W6QS  14. Простатен експримат с микроскопски препарат  брой  20,00    
 DM0Z06S  15. Секрет от пустула - микробиологично изследване  брой  20,00    
 DM6N2ZR  16. Изследване на Микоплазми – количествено изследване и антибиограма  брой  30,00    
 D018003  17. Кърма микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM07503  18. Секрет от млечна жлеза- микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM0W1RW  19. Носен секрет- микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM0W1R4  20. Гърлен секрет- микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM0W1BW  21. Очен секрет -микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM0W1MW  22. Ушен секрет -микробиологично изследване  брой  18,00    
 DM0W1VW  23. Секрет от устна кухина за Кандида  брой  10,00    
 DM1X0KR  24. Изследване за Кандида от ректален секрет или фецес  брой  10,00    
 DM0W4AW  25. Пунктат- микробиологично изследване  брой  20,00    
 DM0W0A7  26. Аспират - микробиологично изследване  брой  20,00    
 DM0W1LW  27. Дрен - микробиологично изследване  брой  20,00    
 DM0W53W  28. Храчка - микробиологично изследване  брой  20,00    
 DMHP1H0  29. HPV – изследване  брой  60,00    
   ІІІ. Патохистологична лаборатория          
 DZ07.03  1. Секрет от млечна жлеза – изсл.  брой  20,00    
 DP09091  2. Цитологично и хистологично изследване на биопсия от тънкоиглена аспирация  брой  45,00    
 DP00091  3. Тънкоиглена аспирационна цитонамазка  брой  30,00    
 DP0B2Z8  4. Цитологично изследване на цервикална или вагинална намазка  брой  20,00    
 DP0C090  5. Декалциниране на тъканна проба / биопсия /, стандартен метод    10,00    
 DP0B2A1  6. Цитология – спешно интраоперативно изследване    40,00    
 DP0E0W3  7. Биопсия / тъканна проба /, неуточнена/уточнена локализация, макроскопско и микроскопско изследване    50,00    
 DP0E0W5  8. Изработка на нов хистологичен срез от съществуващо парафиново блокче    20,00    
 DP0E0W6  9. Серия хистологични срези    50,00    
 DP0H091  10. Хистохимия на тъканна проба / биопсия / - PAS, Alcian, van    20,00    
 ZZ712ZP  11. Консултации на оперативен материал    40,00    
 ZU9990P  12. Консултации върху готов цитологичен или хистологичен препарат    20,00    
 DP0E0WH  13. Изработка на едно парафиново блокче с два препарата    30,00    
 DP012M5  Аутопсия с некропсично изследване на тъканни проби и изготвяне на аутопсионен протокол - по договор с външни партньори    600,00    
   IV. Рентген        
 ZU87350  1. Мамография    50,00    
 ZU87440  2. Рентгенография на сърце и бял дроб    20,00    
 ZU88211  3. Рентгенография на раменна става, горен крайник    20,00    
 ZU87170  4. Рентгенография на череп    15,00    
 ZU87240  5. Рентгенография на кости на крайниците /на проекция/    10,00    
 ZU88210  6. Рентгенография на стави /на проекция/    10,00    
 ZU88263  7. Рентгенография на таз и тазобедрена става    20,00    
 ZU88274  8. Рентгенография на колянна става, долен крайник    20,00    
 ZU88280  9. Рентгенография на глезен    16,00    
 ZU87290  10. Рентгенография на гръбначен стълб /на центраж/    20,00    
 ZU87374  11. Рентгенография на нативна на БУМ    30,00    
 ZU87641  12. Иригография    40,00    
 ZU88190  13. Рентгенография на стомах    30,00    
 ZU87730  14. Урография    40,00    
 ZU88730  15. Ултразвуково изследване на млечна жлеза    40,00    
 ZZ021ZA  16. Комплексен мамологичен преглед(УЗД и мамография)    75,00    
 DZ10.58  17. Хистеросалпингография (ХСГ)    150,00    
 ZU87401  18. Рентгеноскопия    20,00    
   V. Женска консултация        
 PA01006  1.Пакет "Женска консултация - минимален    360,00    
 PA01007  2.Пакет "Женска консултация - стандартен    460,00    
 PA01004  3.Пакет "Женска консултация - разширен    600,00    
           
   2. Допълнителни услуги, които не се включват в пакет Женска консултация        
 ZU88781  Раннa Фетална морфология 11-13+6  гестационна седмица    90    
 ZU88782  Фетална морфология II и III триместър    90,00    
 DO0V001  Биохимичен скрининг – лабораторно изследване * ако е по национална програма е безплатно    50,00    
 ZU88796  УЗД изследване на дължината на шийката на матката    20,00    
 ZU88797  Доплер – ултразвуково изследване    50,00    
 ZU887Z2  3 D, 4 D ултразвуково изследване    60,00    
 ZU89113  3. NST     20,00    
   VI. Генетични изследвания - Изпълнява се от Национална генетична лаборатория        
 DMIC008  1. ДНК дородов анализ за моногенни болести    300,00    
   VII. Амбулаторни гинекологични услуги        
 ZU89030  1. Първичен гинекологичен преглед    30,00    
 ZU70211  2. Колпоскопия (с включен гинекологичен преглед)    40,00    
 ZU70213  3. Видеоколпоскопия    40,00    
 ZU713Z0  4. Биопсия на маточната шийка    50,00    
 ZU88760  5. Ултразвуков преглед     40,00    
 DP0B2Z8  6. Цитонамазка    20,00    
 ZU67320  7. Електрокоагулация на маточната шийка    80,00    
 ZU98170  8. Третиране на кондиломи, херпес и др. на влагалището и вулавата     50,00    
 ZU697Z0  9. Поставяне на вътрематочна спирала(с включен преглед)    60,00    
 ZU97710  10. Сваляне на вътрематочна спирала (с включен преглед)    40,00    
 ZZ000Z8  11. Консултация    30,00    
 ZU88797  12. Доплер    50,00    
 ZU88783  13. Триизмерна ехография    60,00    
 ZU95424  14. Ранен скриниг TST    20,00    
 ZU90532  15. Вземане на биологичен материал    5,00    
 ZU88728  16. Изследване на фетален фибронектин    25,00    
 DM6M01T  17. Тест за околоплодна течност"Амнишур"    50,00    
 ZZ000Z1  18. Гинекологичен и УЗД преглед    55,00    
 ZU88790  19. Гинекологичен преглед, колпоскопия и УЗД    60,00    
 ZZ712ZJ  20. Консултация с кардиолог(по желание на пациента)    30,00    

 ZU89520

 ZZ000Z3

 ZZ000Z4

 21. Електрокардиография (ЕКГ)

 22.1 Консултативен преглед в к-т 3 Н-к отделение

 22.2 Консултативен преглед в к-т 3 Ординатор

 

 от 12-14 часа

 от 12-14 часа

 20,00

 100,00

 

 90,00

   
   VIII. Допълнителни амбулаторни медицински услуги - детски кабинет         
 ZZ02Z0  1. Детска консултация    35,00    
 ZU95423  2. Скринингово изследване на слух    45,00    
 ZU8903V  3. Хомеопатична консултация    35,00    
 ZU89660  4. Изследване на кръвно-газов анализ на смесена венозна кръв    5,00    
 ZU8903S  5. Клиничен преглед + ваксинация (без цената на ваксината)    45,00    
 ZU99295  6. Вземане на венозна кръв    10,00    
 ZU91992  7. Неинвазивно изследване на билирубин    10,00    
   IХ. ”Избор на екип”        
 ZFS0009  1. ”Раждане независимо от срока на бременността, предлежанието на плода и начина на родоразрешение”    900,00    
 P701003  2. „Преждевременно прекъсване на бременността по медицински показания”    250,00    
 ZFS0030  3. „Нерадикално отстраняване на матката”    900,00    
 ZFS0028  4. „Радикално отстраняване на женски полови органи”    900,00    
 ZFS0026  5. „Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женски полови органи”    900,00    
 ZFS0057  6. „ Оперативни процедури за задържане на бременост - серклаж    150,00    

 ZFS0002

 ZFS00008

 7. Хистероскопия

7.1 Хистероскопия с повишено ниво на сложност

 

 500,00

 700,00

 

 

 
 ZFS0031  8. Абразио пробатория    250,00    
 ZFS0003  9. Конизацио    500,00    
 ZFS0047  10. „ Корекции на тазовата (перинеалната) статика и/или на незадържане на урина при жената”    600,00    
 ZFS001  11. „ Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената”    600,00    
 ZFS0032  12. „ Системна радикална ексцизия на лимфни възли (тазови и/или параортални и/или ингвинални) като самостоятелна интервенция или съчетана с радикално отстраняване на женски полови органи. Тазова екзантерация.”    900,00    
 ZU751 Z0  13. Амниоцентеза „Избор на екип”    160,00    
 ZF56085  14. „Грижи за здраво новородено дете” – избор на лекар    100,00    
   X.Медицински грижи за ден        
 ZFB0005  1. Отделение „Гинекология, ендоскопска хирургия, диагностика лечение и профилактика на безплодието”    50,00    
 ZFB0006  2. Отделение „РИСКОВА БРЕМЕННОСТ”    50,00    
 ZFB0007  3. Родилно отделение    50,00    
 ZFB0001  4. Неонатологично отделение    20,00    
 ZFB00**  5. ВИП стая    70,00    
   ХІ . Други услуги        
 ZU69012  1. Аборт по желание без Избор на екип    200,00    
 DM0W6QT  2. Медикаментозен аборт по желание    350,00    
 ZFS0029  3. Избор на екип за аборт по желание с вкл. Манипулация    250,00    
 ZU85221  4. Секторална резекция на млечна жлеза    600,00    
 ZU40240  5. Екстирпация на фиброаденом или друг доброкачествен тумор на млечна жлеза    500,00    
 P05011Z  6. Квадрантектомия на гърда с лимфна дисекция    1 700,00    
 DP0H090  7. Замразен тъканен срез – гефрир – спешно изследване    60,00    
 ZU69921  8. Вътрематочна инсеминация със сперма от партньора    300,00    
 ZU69922  9. Реинсеминация със сперма от партньора    100,00    
 ZU69923  10. Вътрематочна инсеминация със сперма от донор    500,00    
 ZU69924  11. Реинсеминация със сперма от донор    300,00    
 ZZ015Z7  12. Тестуване на алергични пациенти    50,00    
 ZF56015  13. Предродилна консултация с неонатолог    30,00    
 ZU88715  14. Трансфонтанелна ехография    50,00    
 DM0W8L1  15. Скрининг за вродена луксация    50,00    
 ZFS0033  16. Присъствие на бащата без избор на екип с вкл. Инд. акушерски пост    500,00    
 ZFS0004  17. Марсупилизация на Бартолинова жлеза    300,00    
 ZU89010  18. Предоперативна консултация с анестезиолог    30,00    
 ZU03910  19. Обезболяване на раждане    300,000    
 ZFB0010  20. Индивидуален акушерски пост    250.00    
   ХII . Административни услуги        
 ZZ027Z1  23. Издаване на дубликат на медицински документ    20,00    
 ZFR001J  24. Ползване на Учебна зала за презентации(в т.ч. ДДС) от Юрид.лице     300,00    
 ZFR001K  25. Излъчване на рекламни материали за 6 месеца от Юрид.лице    800,00    
 ZFR001L  26. Излъчване на рекламни материали за 12 месеца от Юрид.лице    1 500,00    
   27. Индивидуално провеждане на услугата "Ден на отворените врати"    30,00    
 ZU890AN  28. Консултация с психолог    30,00    
ZFB0004  29. Документ за припознаване на новородено    50,00    
 ZFB0003  30. Служебна бележка за бащинство    20,00    
   ХIII . Медицински изделия за плащане от пациента        
 ZM00031  1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции1. Стерилен гел "Hyalobarrier gel endo" при ендоскопски операции    650,00    
 ZM00032  2. Стерилен гел "Hyalobarrier gel" при отворени рани и Цезарови сечения    650,00    
 ZM00033  3. Сет за Цезарово сечение    690,00    
 ZZ029Z0 ХIV . Разглеждане на документи за клинични проучвания от Етичната комисия   720,00    

 

Пояснения: 

  1. Здравнонеосигурени пациенти заплащат стойността на клиничната пътека при постъпване на лечение в лечебното заведение. 
  2. Пациентите заплащат цената на клиничните изследвания и прегледи преди извършването им.
  3. Пациентите заплащат "Избор на екип", ползване на " ВИП стая" при изписването им.
  4. Пациенти чужди граждани извън ЕС заплащат стойността на клиничната пътека.
  5. Пациентки на женска консултация заплащат при записването им, с възможност и на 4 равни вноски.
  6. Ползуването на учебната зала и рекламни материали се заплащат от Юридически лица предварително  

Новини