Първо посещение

ПЪРВО ПОСЕЩЕНИЕ

Какво е необходимо при прием в болницата?

За прием в лечебното заведение е задължително да предоставите лични документи, удостоверяващи самоличност. Те могат да бъдат:

 • Лична карта;
 • Временни удостоверения, издадени от МВР, при загуба на лична карта; 
 • Паспорт; 
 • Моряшки паспорт; 
 • Удостоверение за пребиваване на граждани на ЕС; 
 • Карта за постоянно пребиваващ в Република България чужденец; 
 • Разрешение за (постоянно) пребиваване; 
 • Новородените и децата под 14 години пък ще се приемат в лечебните заведения с документ на придружител/настойник, като данните им се вписват ръчно в Регистрационната система. 

При издаване на болничен лист ЗАДЪЛЖИТЕЛНО при приемане пациентите трябва да носят заверена с № лична амбулаторна карта(ЛАК) и да бъдат информирани за точен адрес на РАБОТОДАТЕЛЯ. Без тази информация НЯМА да е възможно издаването на болничен лист.

В гинекологично отделение:

 • Пациентки за преглед, без хоспитализация заплащат по ценоразпис в касата на болницата. Болницата не работи със здравна каса за амбулаторни прегледи; 
 • При спешност пациентите не заплащат прегледа си, независимо дали се хоспитализират или не. 
 • При хоспитализация пациентката трябва да носи: 
 • Направление № 7 от личен лекар, което важи един месец от издаването му; 
 • Лична карта; 
 • Лични принадлежности; 
 • Чаша, вилица, лъжица, ножче; 
 • Чехли, халат, нощница или пижама; 
 • Медицински документи от предшестващи хоспитализации или прегледи.

Изследванията се правят в болницата, като здравната каса не поема HIV, Wass, HbSAg. Изследванията се правят амбулаторно и се заплащатпо ценоразпис се в касата на болницата.

Оперативната програма се прави в четвъртък и петък.

Пациентката постъпва за операция в до 10 ч. сутринта в деня преди операцията.

За справки можете да се свържете с нас на тел.: 9659453.

В отделение патологична бременност:

 • Пациентката заплаща прегледа по ценоразпис в касата на болницата.Болницата не работи със здравна каса за нехоспитализирани. 
 • При спешност пациентката не заплаща прегледа си. 
 • При хоспитализация пациентката трябва да носи: 
 • Направление № 7 от личен лекар, което важи един месец от издаването му; 
 • Лична карта; 
 • Лични принадлежности; 
 • Чаша, вилица, лъжица, ножче; 
 • Чехли, халат, нощница или пижама; 
 • Медицински документи от предшестващи хоспитализации или прегледи. 

За справки можете да се свържете с нас на тел.: 9659437.

В родилно отделение:

За раждане:

 • Направление № 7 от личен лекар, което важи един месец от издаването му; 
 • Обменна карта, в която да са нанесени изследванията, правени в женска консултация. 
 • Задължителни изследвания са Wass, HbSAg, пожелателно – HIV. 
 • Лична карта; 
 • Чехли, халат; 
 • Чаша, вилица, лъжица, нож; 
 • Лични принадлежности; 
 • Памперси в затворен пакет, мокри кърпички за тоалет на бебето. 
 • Термометър 
 • Личен амбулаторен картон 

За справки можете да се свържете с нас на тел.:9659457.

 

Новини