Права и задължения на пациента

При приемането за болнично лечение всички пациентки се информират за изискванията на Правилника за вътрешния ред на болницата и на отделението, в което ще бъде проведено лечението им, основните задължителни елементи на клиничната пътека, по която ще се осъществи лечението им, здравните дейности, гарантирани от бюджета на НЗОК, безплатно предоставяните медицински услуги по чл. 82 от Закона за здравето и за наличието на обстоятелства, поради които следва да заплащат медицинска помощ.

Сигурността в сградата на болницата и прилежащите й територии се обезпечава със система за 24 – часово видеонаблюдение.

За непредадени при постъпването или за изчезнали на територията на болницата лични вещи и ценности на пациенти или техни близки Втора САГБАЛ „Шейново” ЕАД не носи отговорност.

В болницата функционира система за видеонаблюдение в операционния блок и в звената за инвазивни и високоспециализирани медицински дейности за целите на специализирано медицинско обучение на лекарски персонал и за допълнителни медицински консултации от водещи специалисти извън болницата при необходимост и при спазване на установения ред.

Новини