Приложение на Новосевън в акушерската практика

Приложение на Новосевън в акушерската практика

Т. ЛИСИЧКОВ

АКУШЕРСКА ПАТОЛОГИЯ

КРЪВОИЗЛИВИ ПРИ РАЖДАНЕ

 • НАД 500 МЛ ПРИ НОРМАЛНО РАЖДАНЕ
 • НАД 1000 МЛ ПРИ СЕКЦИО
 • СМЪРТНОСТ:
  • 7-10 НА 100 000 (САЩ)
  • 1000 НА 100 000 (РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ)

 

ЗНАЧИМОСТ НА ПРОБЛЕМА

 • СМЪРТНОСТ ОТ МАСИВНИ КРЪВОИЗЛИВИ
  • 7 – 10 НА 100 000 РАЖДАНИЯ (САЩ)
  • 1 000 НА 100 000 РАЖДАНИЯ (РАЗВИВАЩИ СЕ СТРАНИ)

 

КРЪВОИЗЛИВИ В АКУШЕРСТВОТО

 • МАТОЧНА АТОНИЯ
 • ПЛАЦЕНТАРНИ АНОМАЛИИ
 • ТЪКАННИ РАЗКЪСВАНИЯ
 • РУПТУРА НА МАТКАТА
 • ХЕМОСТАЗНИ НАРУШЕНИЯ

 

ХЕМОСТАЗНИ НАРУШЕНИЯ

 • ВРОДЕНИ КОАГУЛОПАТИИ
  • БОЛЕСТ НА ВИЛЕБРАНД
  • ХЕМОФИЛНИ КОНДУКТОРКИ
  • РЕДКИ КОАГУЛОПАТИИ
  • БОЛЕСТ НА GLANZMANN
 • ПРИДОБИТИ НАРУШЕНИЯ НА ХЕМОСТАЗАТА
  • ДИК СИНДРОМ
  • ИНХИБИТОРНИ СЪСТОЯНИЯ
  • ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
 • ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
  • ГЕСТАЦИОННА ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ
  • АТП
  • ТТП
  • HELLP СИНДРОМ

 

ТЕРАПЕВТИЧЕН АЛГОРИТЪМ

 • ТОНИЗИРАЩИ МАТКАТА ПРЕПАРАТИ
 • ТРАНСФУЗИОННА ТЕРАПИЯ
 • ХЕМОСТАЗНИ СРЕДСТВА ПРИ НЕУСПЕХ
 • ЛИГАТУРА НА КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ
 • ЕМБОЛИЗИРАНЕ НА СЪДОВЕ
 • ХИСТЕРЕКТОМИЯ

 

ПРЕДПОСТАВКИ ЗА СЪВРЕМЕННА ТРАНСФУЗИОННА ТЕРАПИЯ

 • УСПЕХИ В СЕПАРАЦИЯТА НА КРЪВТА
 • ПОДОБРЕНА КЛИНИЧНА ДИАГНОСТИКА
 • СЪВРЕМЕННА ТРАНСФУЗИОННА ЛЕЧЕБНА ДОКТРИНА С ПРЕЦИЗИРАНЕ НА
 • КЛИНИЧНИТЕ ИНДИКАЦИИ
 • ПОВИШАВАНЕ СИГУРНОСТТА НА КРЪВНИТЕ ПРОДУКТИ
 • ВИРУСНА ИНАКТИВАЦИЯ
 • ОБЕЗЛЕВКОЦИТЯВАНЕ

 

ТРАНСФУЗИОННА ЛЕЧЕБНА ДОКТРИНА

 • КОМПОНЕНТНА ТЕРАПИЯ
 • ДОСТАТЪЧНО ПРОИЗВОДСТВО НА КРЪВНИ КОМПОНЕНТИ
 • ПРЕЦИЗИРАНИ КЛИНИЧНИ ИНДИКАЦИИ
 • МЕТОДИЧНИ УКАЗАНИЯ
 • МОНОГРАФИИ
 • КУРСОВЕ ЗА СПЕЦИАЛНОСТ

 

ТРАНСФУЗИОННА ТЕРАПИЯ

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА:

 • ЦЯЛА КРЪВ- МНОГО РЯДКО
 • ЕРИТРОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ
 • ТРОМБОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ
 • ГРАНУЛОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ
 • ПЛАЗМА
 • ПЛАЗМЕНИ ПРЕПАРАТИ

 

ОПТИМАЛНИ УСЛОВИЯ НА СЪХРАНЕНИЕ НА КРЪВНИТЕ КОМПОНЕНТИ

 • ЕРИТРОЦИТИ 2 – 8 С
 • ТРОМБОЦИТИ 22 С
 • ПЛАЗМА – ПОД -25 С

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРЪВНИ ПРОДУКТИ

 • ЗАКОН ЗА КРЪВТА, КРЪВОДАРЯВАНЕ ТО И КРЪВОПРЕЛИВАНЕТО
 • НАРЕДБИ
 • СТАНДАРТ ПО ТРАНСФУЗИОННА ХЕМАТОЛОГИЯ

 

РИСКОВЕ ОТ ТРАНСФУЗИОННАТА ТЕРАПИЯ

АЛОИМУНИЗАЦИЯ КЪМ:

 • ЕРИТРОЦИТНИ АНТИГЕНИ
 • ТРОМБОЦИТНИ АНТИГЕНИ
 • ЛЕВКОЦИТНИ АНТИГЕНИ
 • ПЛАЗМЕНИ ПРОТЕИНИ

ИМУНОМОДУЛАЦИЯ

КРЪВНОПРЕНОСИМИ ИНФЕКЦИИ

 • БАКТЕРИАЛНИ
 • ПАРАЗИТОЗИ
 • ВИРУСНИ
 • НІV, НВV, НСV, НАV, СМV, ПАРВО В19
 • ПРИОНИ

 

ВИДОВЕ ЕРИТРОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ

 • СТАНДАРТНИ
 • С ОТСТРАНЕНА ЛЕВКОЦИТНА ПЕЛЕНА
 • ОБЕЗЛЕВКОЦИТЕНИ
 • ПРОМИТИ
 • С ДОБАВЕН РАЗТВОР
 • ОЛЪЧЕНИ
 • ЗАМРАЗЕНИ

 

КАЧЕСТВА НА ЕРИТРОЦИТНИТЕ КОНЦЕНТРАТИ

СТАРА КРЪВ

 • НАМАЛЕНО СЪДЪРЖАНИЕ НА 2-3 ДФГ
 • НАМАЛЕН КИСЛОРОДЕН КАПАЦИТЕТ
 • РЕДУКЦИЯ НА АЗОТНИЯ ОКИС
 • ВАЗОКОНСТРИКЦИЯ

 

ЕРИТРОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ

КЛИНИЧНИ ИНДИКАЦИИ

 • КОНЦЕНТРАЦИЯ НА ХЕМОГЛОБИНА
 • ХЕМАТОКРИТ
  НО
 • ДИНАМИКА НА ХЕМАТОЛОГИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ
 • КОМПЕНСАТОРНИ ВЪЗМОЖНОСТИ НА ОРГАНИЗМА
 • ФИЗИЧЕСКА АКТИВНОСТ
 • ВЪЗМОЖНОСТ ЗА МЕДИКАМЕНТОЗНА ТЕРАПИЯ

 

ВИДОВЕ ТРОМБОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ

 • СТАНДАРТНИ
 • ЧРЕЗ АФЕРЕЗА
 • ОБЕЗЛЕВКОЦИТЕНИ
 • С РЕДУЦИРАНО КОЛИЧЕСТВО ПЛАЗМА
 • ПРОМИТИ
 • ОЛЪЧЕНИ
 • ЗАМРАЗЕНИ

 


ТРОМБОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ

КЛИНИЧНИ ИНДИКАЦИИ

 • БРОЙ НА ТРОМБОЦИТИТЕ (ПОД 10-20 Х 109/Л
  НО
 • ТИП ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ
 • ХЕМОРАГИЧНИ ПРОЯВИ
 • ПРОГНОЗА ПРИ ПАЦИЕНТА

 

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ТРОМБОЦИТНИ КОНЦЕНТРАТИ

ИНДИКАЦИИ

 • ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
 • ИПОПРОДУКТИВНИ ФОРМИ
 • КОНСУМАТИВНИ ТРОМБОЦИТОПЕНИИ
 • ТРОМБОЦИТОПАТИИ

 

КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ НА ПЛАЗМА

ВИДОВЕ ПЛАЗМА ЗА КЛИНИЧНО ПРИЛОЖЕНИЕ

  • ПРЯСНА
  • ПРЯСНОЗАМРАЗЕНА
  • КАРАНТИНИРАНА
  • ВИРУСНОИНАКТИВИРАНА
  • НАТИВНА
  • КОАГУЛОПАТИИ, ЗА КОИТО НЯМА ПЛАЗМЕНИ ПРЕПАРАТИ
  • ДИК СИНДРОМ
  • ЧЕРНОДРОБНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
  • ТРОМБОТИЧНО-ТРОМБОЦИТОПЕНИЧ НА ПУРПУРА
  • СВРЪХДОЗИРАНЕ НА АНТАГОНИСТИ НА ВИТАМИН К
  • ДЕФИЦИТ НА ВИТАМИН К
  • МАСИВНИ ТРАНСФУЗИИ

 

  ДЕФИЦИТ НА С1 ИНХИБИТОР

 

ПРОБЛЕМИ ПОДЛЕЖАЩИ НА ОБСЪЖДАНЕ ПРЕДИ ПРИЛАГАНЕ НА ХОМОЛОЖНИ КРЪВНИ ПРОДУКТИ

 • КАКВО ПОДОБРЕНИЕ СЕ ОЧАКВА?
 • КАК МОЖЕ ДА СЕ НАМАЛИ НУЖДАТА ОТ КРЪВ?
 • КАКВИ АЛТЕРНАТИВИ СЪЩЕСТВУВАТ
 • КАКВИ СА КЛИНИЧНИТЕ ИНДИКАЦИИ
 • КАКЪВ Е РИСКЪТ ОТ ТРАНСМИСИВ НИ ИНФЕКЦИИ
 • ОТНОШЕНИЕТО ПОЛЗА – ВРЕДА
 • НАЛИЧНОСТ НА ОБУЧЕН ПЕРСОНАЛ
 • БИХ ЛИ ПРИЛОЖИЛ КРЪВЕН ПРОДУКТ НА СЕБЕ СИ ИЛИ НА БЛИЗЪК ЧОВЕК?

 

АЛТЕРНАТИВИ НА ТРАНСФУЗИОННАТА ТЕРАПИЯ

 • РЕДУКЦИЯ НА КРЪВОЗАГУБАТА
 • СТИМУЛИРАНЕ НА ЕРИТРОПОЕЗАТА
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА АВТОЛОЖНИ КРЪВНИ ПРОДУКТИ
 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА КРЪВОЗАМЕСТИТЕЛИ

 

РЕДУКЦИЯ НА КРЪВОЗАГУБАТА

 • ХИРУРГИЧНИ ТЕХНИКИ, МЕТОДИ И ПОДХОДИ
 • АНЕСТЕЗЕОЛОГИЧНИ ТЕХНИКИ И МЕТОДИ
 • ХЕМОСТАЗНИ ПРЕПАРАТИ

 

МЕДИКАМЕНТИ СЪС СИСТЕМЕН ЕФЕКТ ВЪРХУ ХЕМОСТАЗАТА

 • АПРОТИНИН
 • >DDAVP
 • АНТИФИБРИНОЛИТИЦИ
 • СЪДОВОУКРЕПВАЩИ СРЕДСТВА
 • РЕКОМБИНАНТЕН АКТИВИРАН ФАКТОР VІІ

 

ЛЕЧЕНИЕ ПРИ АГ КРЪВОИЗЛИВИ

СТАНДАРТНО ЛЕЧЕНИЕ

 • ПЪРВА ЛИНИЯ
  ТРАНСФУЗИОННА ТЕРАПИЯ
  УТЕРУСТОНИЦИ
 • ВТОРА ЛИНИЯ
  ЛИГАТУРА НА АРТЕРИИ
  ЕМБОЛИЗИРАНЕ НА АРТЕРИИ
 • ТРЕТА ЛИНИЯ
  ХИСТЕРЕКТОМИЯ
 • СЪВРЕМЕННО ЛЕЧЕНИЕ
  РЕКОМБИНАНТЕН ФАКТОР VІІа 40 – 60 мкг/кг т м
  ЕФИКАСНОСТ – 94.8% (?)

РЕКОМБИНАНТЕН ФАКТОР VІІа НЕРЕШЕНИ ВЪПРОСИ

 • КЛИНИЧНА ЕФИКАСНОСТ
 • КЛИНИЧНИ ИНДИКАЦИИ (ДИК?)
 • >ПЪРВА ЛИНИЯ ИЛИ УЛТИМА РАЦИО


РЕКОМБИНАНТЕН ФАКТОР VІІа – ХИСТЕРЕКТОМИЯ

СЪОТНОШЕНИЯ ВЪВ ВРЕМЕТО

 

ЛЕЧЕНИЕ НА СЛЕДРОДОВИ КРЪВОИЗЛИВИ

 • ПРИЛОЖЕНИЕ НА rVIIa КАТО ПЪРВА ЛИНИЯ В ДОЗА 40 – 60 МКГ/КГ Т М
 • ХИРУРГИЧЕСКА ХЕМОСТАЗА (АКО СЕ НАЛАГА)
 • ТРАНСФУЗИОННА ТЕРАПИЯ
 • ЛАБОРАТОРЕН КОНТРОЛ НА ХЕМОСТАЗАТА

 

ПРЕПОРЪКИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА rVIIa

КЛИНИЧНИ ИНДИКАЦИИ

 • ПРИЛОЖЕНИЕ СЛЕД ОСЪЩЕСТВЕ НА ХИРУРГИЧЕСКА ХЕМОСТАЗА
 • ПРИ НАЛИЧНОСТ НА ДИФУЗНО КЪРВЕНЕ
 • УСПОРЕДНО С ТРАНСФУЗИОННАТА ТЕРАПИЯ (НЕ Я ЗАМЕСТВА)
 • НЕ Е ПЪРВА ЛИНИЯ ТЕРАПИЯ

 

КЛИНИЧНИ ИНДИКАЦИИ ЛЕЧЕНИЕ НА:

 • АЦИДОЗА
 • ХИПОТЕРМИЯ
 • НИСЪК ХЕМАТОКРИ
 • ХИПОКАЛЦЕМИЯ
 • ДРУГИ АНТИКОАГУЛАНТИ

ОСИГУРЯВАНЕ НА:

 • ТРОМБОЦИТИ НАД 50000/КУБ ММ
 • ФИБРИНОГЕН НАД 0.5 -1 Г/Л
 • рН НАД 7.20
 • ХЕМАТОКРИТ НАД 0.24

 

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ НА rVIIa

 • АБСОЛЮТНИ
 • НЕЛЕЧИМ (НЕСПАСЯЕМ) ПАЦИЕНТ
 • ОТНОСИТЕЛНИ
 • КОРОНАРНА БОЛЕСТ
 • ТРОМБОФИЛНА ДИАТЕЗА С ТРОМБОЗА
 • СВРЪХЧУВСТВИТЕЛНОСТ

 

ПРИЛОЖЕНИЕ НА rVIIa

 • КОГАТО ОСТАНАЛАТА ТЕРАПИЯ Е НЕЕФИКАСНА
 • ВИСОКА КЛИНИЧНА ЕФИКАСНОСТ
 • НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ АЛОГЕННИТЕ ХЕМОТРАНСФУЗИИ
 • ДОБРА ПОНОСИМОСТ И МИНИМАЛНИ НЕЖЕЛАНИ РЕАКЦИИ И УСЛОЖНЕНИЯ

 

ОПИСАНИЕ НА ПРЕПАРАТА

 • ІІ ГЕНЕРАЦИЯ РЕКОМБИНАНТЕН ПРЕПАРАТ
 • ОПАКОВКИ ПО 1.2, 2.4, 4.8 МГ
 • КОМПЛЕКТ С ВСИЧКИ КОНСУМАТИВИ
 • ВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • ВРЕМЕ НА ПОЛУЖИВОТ 2 ЧАСА

 

 

МЕХАНИЗЪМ НА ДЕЙСТВИЕ

 • АКТИВИРАНЕ НА ВЪНШНАТА СИСТЕМА НА КОАГУЛАЦИЯ (КОМПЛЕКС С ТЪКАНЕН ФАКТОР)
 • ЧРЕЗ АКТИВИРАНИ ТРОМБОЦИТИ И МОНОЦИТИ
 • ИНХИБИЦИЯ НА ФИБРИНОЛИЗАТА ЧРЕЗ TAFI

 

СПЕЦИФИКА НА ДЕЙСТВИЕТО

 • ЛИПСА НА СИСТЕМЕН ЕФЕКТ
 • ЛОКАЛИЗАЦИЯ ВЪРХУ РАНЕВАТА ПОВЪРХНОСТ ЧРЕЗ
 • ТЪКАНЕН ФАКТОР
 • АКТИВИРАНИ ТРОМБОЦИТИ

 

НОВОСЕВЪН КАТО УХС ПРЕДИМСТВА

 • ШИРОК СПЕКТЪР КЛИНИЧНИ ИНДИКАЦИИ
 • ВИСОКА КЛИНИЧНА ЕФИКАСНОСТ
 • НИСЪК ТРОМБОГЕНЕН РИСК
 • ЛИПСА НА РИСК ОТ ТРАНСМИСИЯ НА ИНФЕКЦИИ
 • РЕКОМБИНАНТЕН ПРОДУКТ (ІІ ГЕНЕРАЦИЯ)

 

НОВОСЕВЪН КАТО УХС НЕДОСТАТЪЦИ

 • ВЕНОЗНО ПРИЛОЖЕНИЕ
 • ВИСОКА ЦЕНА
 • КРАТЪК ПОЛУЖИВОТ – ПОЛЗА?НЕДОСТАТЪК?

 

КРИТЕРИИ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ (БЪЛГАРИЯ)

ИНДИКАЦИИ В АКУШЕРСТВОТО

 • АТОНИЯ НА МАТКАТА
 • HELLP СИНДРОМ
 • ДИК СИНДРОМ
 • АНОМАЛИИ В ПРИКРЕПВАНЕ НА ПЛАЦЕНТАТА
 • МАСИВНА ХЕМОРАГИЯ И ОТКАЗ ОТ КРЪВНИ ПРОДУКТИ

ИНДИКАЦИИ В ГИНЕКОЛОГИЯТА

 • ОБИЛНА КРЪВОЗАГУБА ПРИ ОПЕРАТИВНИ ИНТЕРВЕНЦИИ
 • КЪРВЕНЕ ОТ ТУМОРНИ ТЪКАНИ
 • НЕХИРУРГИЧНО КЪРВЕНЕ ПРИ ОПЕРАЦИИ

ХЕМОСТАЗНИ НАРУШЕНИЯ

 • ПРИДОБИТИ ИНХИБИТОРИ
 • ПРЕДОЗИРАНИ АНТИКОАГУЛАНТИ И АНТИАГРЕГАНТИ
 • ДРУГИ НАРУШЕНИЯ НА ХЕМОСТАЗАТА

 

КОНТРАИНДИКАЦИИ

АБСОЛЮТНИ

 • НЕСПАСЯЕМ ПАЦИЕНТ
 • АЛЕРГИЯ КЪМ ПРОТЕИНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД

ОТНОСИТЕЛНИ

 • АНАМНЕЗА ЗА ТРОМБОЗИ
 • СЕПТИЧНО СЪСТОЯНИЕ

 

УСЛОВИЯ ЗА ПРИЛОЖЕНИЕ

 • ПРОДЪЛЖАВАЩО КЪРВЕНЕ
 • ХИРУРГИЧЕСКА ХЕМОСТАЗА
 • ЛАБОРАТОРНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
 • НЕУСПЕХ НА КОНВЕНЦИОНАЛНАТА ТЕРАПИЯ
 • НИВА НА ФИБРИНОГЕНА И ТРОМБОЦИТИТЕ