СВИЖДАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО

СВИЖДАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО

СВИЖДАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО ВЪВ ФОАЙЕТАТА НА I-ВИ И II-РИ ЕТАЖ „РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ”, III-ТИ ЕТАЖ „ОТДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВА БРЕМЕННОСТ” И IV-ТИ ЕТАЖ „ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ” - ОТ 16.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА - ОТ РЪКОВОДСТВОТО