Специализиран кабинет за профилактика на рака на маточната шийка

Специализиран кабинет за профилактика на рака на маточната шийка

Шейново откри първият в страната специализиран кабинет за профилактика на рака на маточната шийка

Задачи на кабинета – профилактика и ранно откриване на предраковите и ракови заболявания на женските полови органи.

Оборудване и дейност :
Кабинетът разполага с два колпоскопа, включително видео-колпоскоп със система за архивиране. Колпоскопията е метод за изследване на маточната шийка и външните полови органи под увеличение.
Цитологично изследване (цитонамазки, PAP тест). Осъществява се през определен период от време.
За изследване на HPV – човешкия папиломен вирус, кабинетът разполага с апарат и съответните консумативи.
Кабинетът е оборудван с диатермокоагулатор Semm за извършване на коагулация на маточната шийка.
В кабинета е разположен ехографски апарат за абдоминално и вагинално изследване.
С наличния инструментариум се осъществява прицелна биопсия под колпоскопски контрол за доуточняване на диагнозата.

Консултациите в колпоскопския кабинет се осъществяват от екип – гинеколог, цитолог, хистопатолог и вирусолог. Кабинетът разполага с информационни материали по здравна просвета, както и система за известяване резултатите чрез SMS.