СПИСЪК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

СПИСЪК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

СПИСЪК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ - информацията може да прочетете от тук