WiFi Интернет свързаност

WiFi Интернет свързаност

За нашите пациенти болница Шейново предлага

Безжичен интернет във фоайетата на етажите.