WiFi Интернет свързаност
УВАЖАЕМИ МАЙКИ

УВАЖАЕМИ МАЙКИ

УВАЖАЕМИ МАЙКИ, УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ ПРИ ЖЕЛАНИЕ ОТ ВАША СТРАНА БЕБЕТАТА МОГАТ ДА БЪДАТ ПРИ ВАС ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ДЕН. - ОТ РЪКОВОДСТВОТО
СВИЖДАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО

СВИЖДАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО

СВИЖДАНЕТО Е РАЗРЕШЕНО ВЪВ ФОАЙЕТАТА НА I-ВИ И II-РИ ЕТАЖ „РОДИЛНО ОТДЕЛЕНИЕ”, III-ТИ ЕТАЖ „ОТДЕЛЕНИЕ ПО РИСКОВА БРЕМЕННОСТ” И IV-ТИ ЕТАЖ „ГИНЕКОЛОГИЧНО ОТДЕЛЕНИЕ” - ОТ 16.00 ЧАСА ДО 18.00 ЧАСА - ОТ РЪКОВОДСТВОТО
СПИСЪК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

СПИСЪК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ

СПИСЪК ЗА ИЗВЪРШВАНЕ И УКАЗАНИЯ ЗА ЗАПЛАЩАНЕ НА МЕДИЦИНСКИ ДЕЙНОСТИ ИЗВЪН ОБХВАТА НА ЗДРАВНОТО ОСИГУРЯВАНЕ
СВЕДЕНИЯ КАСАЕЩИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТКИ ИЛИ НОВОРОДЕНИ

СВЕДЕНИЯ КАСАЕЩИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТКИ ИЛИ НОВОРОДЕНИ

СВЕДЕНИЯ КАСАЕЩИ ХОСПИТАЛИЗИРАНИ ПАЦИЕНТКИ ИЛИ НОВОРОДЕНИ СЕ ДАВАТ ВСЕКИ ДЕН ОТ 12:30 ДО 13:00 ЧАСА НА РЕГИСТРАТУРАТА.