Административно стопански блок

Административно стопански блок

За нас:

Административно-стопанския блок е самостоятелно структурно звено в рамките на Болницата, състоящо се от следните административно-стопански и обслужващо звена, щатно обособени в сектори, както следва:

  • Финансово-счетоводен и логистика
  • Административен - Технически сътрудник - Розалия Христова Никова
  • Информационен - Специалист отчитане БД - Кристина Никова
  • Пералня
  • Стерилизация - Лекар епидемиолог д-р Мая Бориславова Коцева
  • Стопански
  • Кетеринг

Дейността, осъществявана от АСБ има за цел да осигурява, обезпечава и поддържа ефективно нормалното функциониране на медицинската дейност в Болницата.

Юрист:
Величка Костадинова 02 9659 469

Юрист обществени поръчки:
Надя Бозаджиева 02 9659 469

Експерт обществени поръчки:

Ванеса Драгомирова 02 9659 469

Главен счетоводител:
Мирослава Борисова 02 9659 425

Зам. Гл.счетоводител: Румяна Станкова

Зам.Главен Счетоводител: Румяна Спиридонова

Счетоводител: Катя Върбанова

Касиер счетоводител: Нина Кузманова

Счетоводство: 02 9659 471

Склад: Елка Денчева 02 9659 417

Личен състав:
Десислава Георгиева Гешева-Бончева 02 9659 428

Инспектор Обществено Здраве: Бисерка Момчилова

Технически Организатор: Константин Ковачев

Технически Сътрудник: Розалия Никова

Човешки Ресурси: Десисалава Бончева    

Управител Болнична Аптека: Марияна Младенова

Уважаеми пациенти задайте вашите въпроси към нашия екип