Отделение Анестезиология и Интензивно Лечение

Отделение Анестезиология и Интензивно Лечение

ІІ САГБАЛ ”Шейново” е водеща в страната по брой осъществени раждания и гинекологични операции. Прилаганите от нашите анестезиолози съвременни техники на обезболяване, превръщат най-личния момент в живота на жената от стресов и мъчителен в запомнящо се радостно изживяване.

При 35% от нормалните раждания се използва епидурална техника за обезболяване, която се прилага в първия период на раждането. Необходимите условия за прилагане на тази техника е пациентката да има наличие на регулярна родова дейност, маточни контракции на 3-4 мин. с продължителност от 30-40 сек., разширение на маточната шийка най-малко 4 см., пукнат околоплоден мехур, добро състояние на плода и липса на несъвместимост между таза и плода.

При селективно и спешно Цезарово сечение в над 95% се прилагат с голям успех невроаксиални анестезиологични техники: спинална, епидурална и комбинирана спинална-епидурална анестезии с възможности за продължително и качествено следоперативно обезболяване за осигуряване на спокойствие и комфорт на родилките.

При пациентки след Цезарово сечение практикуваме ранното раздвижване, ранен прием на течности и след четвъртия час позволяваме да се дъвче дъвка за стимулиране на чревната перисталтика.

Високоспециализираните дейности и грижи през периода на раждането, по време и след гинекологични операции и манипулации се извършва от квалифициран анестезиологичен екип от лекари и акушерки.

Отделението за Анестезия и Интензивно лечение (ОАИЛ) се състои от: сектор за Интензивно лечение с 10 легла и оперативен сектор с 4 операционни зали - една за елективни и спешни цезарови сечения, две за планови и спешни абдоминални и вагинални гинекологични интервенции и една операционна на територията на гинекологично отделение за лапароскопска хирургия.

Всички операционни зали са оборудвани със съвременни апарати за ендотрахиална анестезия, модерни пациентски монитори, които следят жизнените показатели на пациентките. Ендоскопската операционна е оборудвана както за лапароскопски, така и за хистероскопски оперативни интервенции.

Отделението за Анестезия и Интензивно лечение е профилирано в извършването на следните специализирани дейности:

 • анестезиологична - в операционните зали и останалите отделения на болницата;
 • кардиопулмонална ресусцитация и интензивно лечение;
 • консултативна помощ;
 • обезболяване на нормално раждане.

 

Персоналът се състои от 4-ма лекари с придобита специалност по анестезиология и реанимация и 17 висококвалифицирани акушерки с богат професионален опит. Високоспециализираният екип предоставя медицински грижи на равнището на добрата медицинска практика, отговаряща на Националния стандарт за анестезия и интензивно лечение и съобразена с изискванията на Европейската и Американската асоциации по анестезиология и интензивно лечение.

Началник отделение: Д-р Румяна Мандажиева

Ст. акушерка: Дияна Йорданова

Лекари анестезиолози:

 • д-р Никола Иванов
 • д-р Борислав Кумански
 • д-р Ярослав Якимов
 • Д-р Росанка Атанасова

Акушерки:

 • ак. Анна Георгиева
 • ак. Антония Петкова
 • ак. Светла Йосифова
 • ак. Грета Щерева
 • ак. Димитрина Бачева
 • ак.Евалина Димитрова
 • ак. Александрина Панчева
 • ак. Маруся Милевчева
 • ак. Михаела Андонова
 • ак. Райна Маринова
 • ак. Анета Трайкова
 • ак. Светла Стойчева
 • ак. Светлана Сотирова
 • ак. Цветелина Йовчева
 • ак. Мария Георгиева
 • ак. Людмила Анева
 • ак. Анета Търнева02 9659 435

r.mandajieva@sheynovo-ag.eu