Диагностично отделение

Диагностично-консултативен блок е поликлиничното звено на болницата, което първо посреща пациентите и оказва превантивна, профилактична, консултативна и диагностична помощ.

Към отделението работят следните кабинети:

 1. Сектор Фетална медицина:

  Извършват се високоспециализирани прегледи в областта майчино-фетална медицина от дипломиран специалист Д-р Славяна Галева:

  1. първи триместър скрининг за бройни хромозомни аномалии
  2. оценка на фетална анатомия в първи, втори и трети триместър
  3. проследяване на високорискови бременности – едноплодна и многоплодна бременност
  4. доплер оценка на феталното състояние
  5. изследване за цервикална недостатъчност
  6. скрининг за прееклампсия, преждевременно раждане и гестационен диабет
  7. инвазивна пренатална диагностика – хорионбиопсия, амниоцентеза
 2. Колпоскопски кабинет – в него се извършва превенция, профилактика, диагностика и лечение на заболявания на външните полови органи при жената, както и на маточната шийка.
 3. Кабинет за провеждане на клинични проучвания – във ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” се извършват клинични проучвания на нови медикаменти и медицински изделия, с което болницата допринася за развитието и въвеждането на нови медикементи и изделия в областта на акушерствотто и геникологията.
 4. Женска консултация- Facebook
 5. Спешен приемен кабинет №15 – работи на 24 часов режим и приема всички спешни случаи в извънработно време, а в рамките на работното време се приемат бременни пациентки по спешност. Всеки работен ден между 12 ч. – 13 ч. се осъщствяват консултации от д-р Китанова на бременни жени и се определя поведението за раждане. Кабинетът е оборудван с ултразвуков апарат за доплер, акушерски монитор и възможност за оказване на спешна акушерска помощ, включително и осъществяване на раждане.
 6. Д-р Китанова
 7. Приемен кабинет на отделение Рискова бременност №13 – през този кабинет се хоспитализират планови и спешни пациентки с рискова бременност или такива с реализиран риск. Кабинетът е оборудван с висок клас ултразвуков апарат с цветен доплер по програма, финансирана от Норвежкия финансов механизъм. Извършват се гинекологични и ултразвукови прегледи и се оформят документи на пациентки, които подлежат на хоспитализация за отделението по рискова бременност.
 8. Консултативен кардиологичен кабинет №12 – в кабинетът работи лекар-кардиолог и през него преминават всички пациентки, насочени за хоспитализация в гинекологичното отделение, на които се извършва електрокардиограма (ЕКГ) и предоперативна консултация с кардиолог.
 9. Примни кабинети към гинекологично отделение №22, №23, №24 – в кабинет №23 е разположен ултразвуков апарат за ултаразвукова диагностика. В кабинет №22 има колпоскопски апарат за заболявания на маточната шийка. В кабинет №24 се оформя докумнетацията и приема на пациентките, подлежащи на спешна планова хирургия.
 10. Кабинет по стерилитет с биологичен сектор - в този кебинет се извършват изследвания на женски и мъжки стерилитет, правят се спермограми, провежда се необходимото наблюдение и лечение, включително инсеминации при стерилни семейства. Кабинетът е оборудван с ламинарен бокс, микроскоп и разполага с възможност за съхранение (замразяване) на сперма.

Към отделението са разкрити три лаборатории:

 • Клинична лаборатория – модерно оборудвана с възможности за изследване на хормони;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Патохистологична лаборатория.

Към диагносично консулт блок е разкрито и самостоятелно отделение по образна диагностика:

 • извършване на рентгенови изследвания;
 • мамографии;
 • преглед на млечна жлеза с ехограф.

 

Началник отделение: Д-р Анета Начева

Ст. акушерка: Емилия Йорданова

Лекари акушер-гинеколози: д-р Славяна Галева, д-р Таня Андреева, д-р Мариана Мирчева - Карапеева, д-р Маргарита Маламова-Конова

Кардиолог: д-р Даниела Генова

старша акушерка Емилия Йорданова - 02 9659 478

Женска консултация - 02 9659 461