Диагностично Консултативен Блок

Диагностично-консултативен блок е поликлиничното звено на болницата, което първо посреща пациентите и оказва превантивна, профилактична, консултативна и диагностична помощ.

Към отделението работят следните кабинети:

 1. Сектор Фетална медицина:

  Извършват се високоспециализирани прегледи в областта майчино-фетална медицина от дипломиран специалист Д-р Славяна Галева:

  1. първи триместър скрининг за бройни хромозомни аномалии
  2. оценка на фетална анатомия в първи, втори и трети триместър
  3. проследяване на високорискови бременности – едноплодна и многоплодна бременност
  4. доплер оценка на феталното състояние
  5. изследване за цервикална недостатъчност
  6. скрининг за прееклампсия, преждевременно раждане и гестационен диабет
  7. инвазивна пренатална диагностика – хорионбиопсия, амниоцентеза
 2. Колпоскопски кабинет – в него се извършва превенция, профилактика, диагностика и лечение на заболявания на външните полови органи при жената, както и на маточната шийка.
 3. Кабинет за провеждане на клинични проучвания – във ІІ-ра САГБАЛ “Шейново” се извършват клинични проучвания на нови медикаменти и медицински изделия, с което болницата допринася за развитието и въвеждането на нови медикементи и изделия в областта на акушерствотто и геникологията.
 4. Женска консултация- Facebook
 5. Спешен приемен кабинет №15 – работи на 24 часов режим и приема всички спешни случаи в извънработно време, а в рамките на работното време се приемат бременни пациентки по спешност. Всеки работен ден между 12 ч. – 13 ч. се осъщствяват консултации от д-р Китанова на бременни жени и се определя поведението за раждане. Кабинетът е оборудван с ултразвуков апарат за доплер, акушерски монитор и възможност за оказване на спешна акушерска помощ, включително и осъществяване на раждане.
 6. Д-р Китанова
 7. Приемен кабинет на отделение Рискова бременност №13 – през този кабинет се хоспитализират планови и спешни пациентки с рискова бременност или такива с реализиран риск. Кабинетът е оборудван с висок клас ултразвуков апарат с цветен доплер по програма, финансирана от Норвежкия финансов механизъм. Извършват се гинекологични и ултразвукови прегледи и се оформят документи на пациентки, които подлежат на хоспитализация за отделението по рискова бременност.
 8. Консултативен кардиологичен кабинет №12 – в кабинетът работи лекар-кардиолог и през него преминават всички пациентки, насочени за хоспитализация в гинекологичното отделение, на които се извършва електрокардиограма (ЕКГ) и предоперативна консултация с кардиолог.
 9. Примни кабинети към гинекологично отделение №22, №23, №24 – в кабинет №23 е разположен ултразвуков апарат за ултаразвукова диагностика. В кабинет №22 има колпоскопски апарат за заболявания на маточната шийка. В кабинет №24 се оформя докумнетацията и приема на пациентките, подлежащи на спешна планова хирургия.
 10. Кабинет по стерилитет с биологичен сектор - в този кебинет се извършват изследвания на женски и мъжки стерилитет, правят се спермограми, провежда се необходимото наблюдение и лечение, включително инсеминации при стерилни семейства. Кабинетът е оборудван с ламинарен бокс, микроскоп и разполага с възможност за съхранение (замразяване) на сперма.

Към отделението са разкрити три лаборатории:

 • Клинична лаборатория – модерно оборудвана с възможности за изследване на хормони;
 • Микробиологична лаборатория;
 • Патохистологична лаборатория.

Към диагносично консулт блок е разкрито и самостоятелно отделение по образна диагностика:

 • извършване на рентгенови изследвания;
 • мамографии;
 • преглед на млечна жлеза с ехограф.

 

Началник Диагностично Консултативен Блок : д-р Анета Начева

Старша  акушерка: Светослава Желязков

Акушерки:

 • ак. Зоя Андреева - акушерка Гинекологичен Кабинет
 • ак. Слава Цветкова - акушерка Приемен Кабинет Рискова Бременност
 • ак. Радка Маринова  - акушерка Спешен Кабинет
 • ак. Дора Иванова - акушерка Спешен Кабинет
 • ак. Стефка Колевска - акушерка Спешен Кабинет
 • ак. Веска Пеева -  акушерка Спешен Кабинет
 • ак. Мая Кънева - акушерка Спешен Кабинет

 

1. Женска Консултация 

 • д-р Свобода Есмерова 
 • д-р Олга Такева
 • ак. Любка Йорданова - акушерка

 

2. Отделение Фетална Медицина

 • д-р Славяна Галева - Началник отделение    
 • ак. Йорданка Топалова - акушерка

 

3. Онкопрофилактичен кабинет

 • д-р Таня Андреева
 • д-р Мариана Карапеева
 • ак. Кирилка Цекова - акушерка

 

4. Консултативен предоперативен кабинет

 • д-р Даниела Генова - кардиолог
 • м.с. Ваня Ламбова - мед.сестра

 

5.  Женска Консултация към ДКБ

 • Д-р Свобода Есмерова - лекар - акушер гинеколог Женска Консултация към ДКБ
 • Д-р Олга Такева - лекар - акушер гинеколог Женска Консултация към ДКБ
 • ак. Любка Йорданова - акушерка Женска Консултация към ДКБ

старша акушерка: Светослава Желязкова - 02 9659 478

Женска консултация - 02 9659 461