Образна диагностика – млечна жлеза

Сектор образна диагностика към Диагностично отделение

Отделение по образна диагностика

Отделението се състои от два кабинета.

Кабинетът по образна диагностика се намира на 1-вия етаж на болницата. Разполага с конвенционален рентгенов апарат за графия и скопия, мамограф и ехограф за изследване на млечна жлеза.

В средата на 2018 г. отделението бе оборудвано с нов мамограф на Siemens и нов ултарзвуков апарат за изследване на млечна жлеза на Siemens.

Кабинетът бе основно ремонтиран и съобразен с всички съвременннни изисквания за функциониране на този тип кабинети.

Във втория кабинет се намира професионален рентгенов апарат, където се извършват всички ренгенови изследвания , включително хистеро и салпинографии.

В мамологичния кабинет се извършва комплексно изследване на млечна жлеза - палпация, ехография и по преценка мамография. При необходимост на пациента се взема цитологичен материал, който се изследва в патохистологичната лаборатория на болницата.

С оглед на зачестилата заболеваемост на гърдата, освен диагностика в болницата се извършват и оперативни интервенции.

За целта има сключен договор с проф. д-р Елена Александрова – онкохирург, която извършва консултативната и оперативна дейност.

 

Рентгенолог: Д-р Маргарита Николова

Рентгенов лаборант: Валентина Георгиева, Иванка Златанова

02 9659 446

m.nikolova@sheynovo-ag.eu