Лаборатории – клинична, микробиологична и патохистология

 • Клиничната лаборатория е част от Диагностично-консултативния блок на болница “Шейново”.

  Лабораторията има сертификат за участие в Международна програма за оценка на измерванията (IMEP-17), организирана от Института за референтни материали и измервания (IRMM), Европейският комитет за външна оценка на качеството в лабораторната медицина (EQALM) и Комитета за аналитично качество (C-AQ) на IFCC.

  Лабораторията участва ежемесечно в Българската национална система за външна оценка на качеството – Сертификат до 2009 г. по програма хематология, кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, клинична химия.

  Дейността на лабораторията е специализирана и съответства на акушеро-гинекологичния профил на болницата:

  •  Спешна комплексна диагностика на заболявания в неонатологичната възраст;
  •  Спешна комплексна диагностика на патологичните състояния на бремеността, родовия и послеродовия период;
  •  Комплексна диагностика на хормоналните нарушение в детска, юношеска, репродуктивна възраст на жената и по време на менопауза;
  •  Комплексна диагностика на мъжки инфертилитет;
  •  Комплексна диагноза на гинекологични заболявания и скриниг на рак на шийката на матката.В клиничната лаборатирия се извършват както рутинни, така и високоспециализирани изледвания, които включват хормони, туморни маркери, различни висусологични и серологични изледвания, изследвания на нива на витамин D, витамин B12 и др.
  • Клиничната лаборатория е сертифирицарана с трето ниво на компетентност.
  • Лабораторията е оборудвана със съвременна високотехнологична апаратура: Siemens Demention – биохимичен анализатор, Siemens Advia 2120 – хематологичен анализатор, ACL – EDIT PRO за хемостазни показатели, LUMIPULS G 1200 – единствен в България за изследване на хормони и туморни маркери, имунологични показатели. С негова помощ II САГБАЛ "Шейново" въвежда редица тестове като прокалцитонинов тест при новородените.

  Екип:

  Началник на лаборатория: Д-р Светлана Енчева

  Ст. лаборант: Лора Димова

  Химик: Татяна Стоянова

  Медицински лаборанти:  Албена Вучкова, Наталия Недялкова, Камелия Дончева, Миглена Божилова, Доминика Пиналова, Евгения Вълкова

  Старши мед. лаборант: Гергана Маринова, Лора Димова

Хистопатологична лаборатория :

Намира се на 1-ви етаж в болницата в кабинети №17 – лекарски, №31 – лаборатория

Патохистологичната лаборатория е разположена на първия етаж на клиниката и има връзка с онкопрофилактичния кабинет, приемните кабинети, операционните зали и отделенията. Оборудвана е изцяло с апаратура на немската фирма Leiсa, като последната придобивка е последен модел микроскоп с възможност за дигитализация на образа и он-лайн изпращане до всяка една точка на света.

През 2007 г. патохистологичната лаборатория получи сертификат за качество № 011б05.01.2007 и отлична оценка на препаратите от Българската национална система за външна оценка на качеството „Обща и клинична патология”.

В лабораторията се изработват хистологични препарати на тъканни проби от оперативни интервенции, амбулаторни биопсии, онкопрофилактични цитологични изследвания, диагностична цитология. Изработват се тъканни проби от плаценти при проблемни раждания, доказват се категорично малформативни изменения на плода.

Лабораторията разполага с тъканен процесор, ускоряващ и подобряващ обработката на тъканите по определен стандарт; замразяващ микротом, позволяващ поставянето на спешна интраоперативна диагноза за 15 минути; съвременен парафинов микротом и лабораторна техника, улесняваща работата на лаборантите. Извършват се много хистохимични изследвания, позволяващи точна диагноза на заболяванията и ускорена диференциална диагноза.

Обработката на цитологичните препарати е по установен световен стандарт и осигурява високо качество и точна диагноза.

Между лекарския кабинет и отделенията има компютърна връзка, която позволява моментален достъп на лекуващите лекари до патохистологичната диагноза.

Екип:

Началник на Хистопатологична лаборатория: Д-р Веселин Тихчев

 лаборанти: Миглена Тонева, Наталия Тончева

 

Микробиологична лаборатория

Намира се на 1-ви етаж в болницата в кабинет №9 и има лесна връзка с приемните кабинети. Това дава възможност за непосредствен контакт на персонала на лабораторията с амбулаторните пациенти.

Микробиологичната лаборатория е сетрифицирана с второ ниво на компетентност.

Лабораторията по клинична микробиология е важно звено на болница „Шейново”. Тук се извършва диагностика на широк спектър микробно обусловени заболявания с фокус върху микробиологична диагностика на женска генитална система. 

Текущ вътрешен и периодично провеждан национален контрол на качеството на работа са гаранция за достоверност на резултатите от проведени в лабораторията изследвания. Лабораторията осъществява дейността си в съответствие с националния стандарт по микробиология, правилата за добра медицинска практика и CLCI.

Лабораторията притежава сертификат за качество с отлична оценкa от националната референтна лаборатория за контрол и мониториране на антибиотичната резистентност.

Основни медицински дейности:

Микроскопски и културелни изследвания на клинични материали от:

 • материали от генитална система (вагинални, цервикални, уретрални секрети, еякулати и др.) за наличие на Бактериална Вагиноза, Тр.вагиналис, Кандида, Микоплазма хоминис и Уреаплазма уреалитикум и други неспецифични причинители на инфекции
 • скрининг на бременните жени за носителство на бета хемолитичен Стрептокок гр.”Б (най-честия бактериален преичинител на менингити при новородените)
 • стерилна урина(бременните жени са предразположени към инфекции на пикочните пътища и по- специално към остри пиелонефрити)
 • носни(скрининг за носителство на Стафилококус ауреус), ушни и гърлени секрети
 • хирургични и други раневи материали (дренажи, катетри и др.)
 • ексудати и пунктати
 • материали от кожни лезии, фурункули, карбункули
 • конюнктивални и други очни материалиПровеждане на насочени бактериологични анализи на вътреболничната среда за нуждите на епидемиологичния и санитарно-хигиенния надзор.
 • Извършва проучване и внедряване на съвременни методи в микробиологичната практика, диагностична и научно-изследователска дейност.
 • Определяне и интерпретиране на чувствителността на клинично значимите изолати към подходящ набор от антимикробни и антимикотични средства.

Екип:

Началник на Микробиологична лаборатория: Д-р Красимира Миленкова

 лаборанти: Дария Гергинова, Светла Рангелова

Началник лаборатория: Д-р Светлана Енчева 

Началник Микробиологична Лаборатория - Лаборатории към Диагностично Консултативен Блок: Д-р Юлия Димитрова – Белков

Началник Патохистологична Лаборатория - Лаборатории към Диагностично Консултативен Блок: Д-р Веселин Тихчев

Химик: Татяна Стоянова

Медицински лаборанти:  Албена Вучкова, Наталия Недялкова, Камелия Дончева, Стела Александрова, Доминика Пиналова, Евгения Вълкова, Евгения Младенова, Вергиния Кукова, Милена Лекова, Миглена Тонева, Наталия Тончева