Лаборатории – клинична, микробиологична и патохистология

Клиничната лаборатория 

 • Лабораторията има сертификат за участие в Международна програма за оценка на измерванията (IMEP-17), организирана от Института за референтни материали и измервания (IRMM), Европейският комитет за външна оценка на качеството в лабораторната медицина (EQALM) и Комитета за аналитично качество (C-AQ) на IFCC.

  Лабораторията участва ежемесечно в Българската национална система за външна оценка на качеството – Сертификат до 2009 г. по програма хематология, кръвосъсирване, репродуктивни хормони, тиреоидни хормони, туморни маркери, клинична химия.

  Дейността на лабораторията е специализирана и съответства на акушеро-гинекологичния профил на болницата:

 1. Спешна комплексна диагностика на заболявания в неонатологичната възраст;
 2. Спешна комплексна диагностика на патологичните състояния на бремеността, родовия и послеродовия период;
 3. Комплексна диагностика на хормоналните нарушение в детска, юношеска, репродуктивна възраст на жената и по време на менопауза;
 4. Комплексна диагностика на мъжки инфертилитет;
 5. Комплексна диагноза на гинекологични заболявания и скриниг на рак на шийката на матката.В клиничната лаборатирия се извършват както рутинни, така и високоспециализирани изледвания, които включват хормони, туморни маркери, различни висусологични и серологични изледвания, изследвания на нива на витамин D, витамин B12 и др.
 6. Клиничната лаборатория е сертифирицарана с трето ниво на компетентност.
 7. Лабораторията е оборудвана със съвременна високотехнологична апаратура: Siemens Demention – биохимичен анализатор, Siemens Advia 2120 – хематологичен анализатор, ACL – EDIT PRO за хемостазни показатели, LUMIPULS G 1200 – единствен в България за изследване на хормони и туморни маркери, имунологични показатели. С негова помощ II САГБАЛ "Шейново" въвежда редица тестове като прокалцитонинов тест при новородените.

Патохистологичната лаборатория

Патохистологичната лаборатория е разположена на първия етаж на клиниката и има връзка с онкопрофилактичния кабинет, приемните кабинети, операционните зали и отделенията. Оборудвана е изцяло с апаратура на немската фирма Leiсa, като последната придобивка е последен модел микроскоп с възможност за дигитализация на образа и он-лайн изпращане до всяка една точка на света.

През 2007 г. патохистологичната лаборатория получи сертификат за качество № 011б05.01.2007 и отлична оценка на препаратите от Българската национална система за външна оценка на качеството „Обща и клинична патология”.

В лабораторията се изработват:

 1. хистологични препарати на тъканни проби от оперативни интервенции
 2. амбулаторни биопсии
 3. онкопрофилактични цитологични изследвания
 4. диагностична цитология
 5. тъканни проби от плаценти при проблемни раждания
 6. доказват се категорично малформативни изменения на плода

Лабораторията разполага с тъканен процесор, ускоряващ и подобряващ обработката на тъканите по определен стандарт; замразяващ микротом, позволяващ поставянето на спешна интраоперативна диагноза за 15 минути; съвременен парафинов микротом и лабораторна техника, улесняваща работата на лаборантите. Извършват се много хистохимични изследвания, позволяващи точна диагноза на заболяванията и ускорена диференциална диагноза.

Обработката на цитологичните препарати е по установен световен стандарт и осигурява високо качество и точна диагноза.

Между лекарския кабинет и отделенията има компютърна връзка, която позволява моментален достъп на лекуващите лекари до патохистологичната диагноза.

Микробиология - намира се на първи етаж на болницата и в нея се извършват всички видове микробиолгични изследвания

Началник Клинична лаборатория: Д-р Светлана Енчева 

Началник Микробиологична Лаборатория : Д-р Юлия Димитрова – Белков

Началник Патохистологична Лаборатория : Д-р Веселин Тихчев

Медицински лаборанти:  Албена Вучкова, Наталия Недялкова, Камелия Дончева, Стела Александрова, Доминика Пиналова, Евгения Вълкова, Евгения Младенова, Вергиния Кукова, Милена Лекова, Миглена Тонева, Наталия Тончева

Химик: Татяна Стоянова