Рискова бременност

Отделението се намира на 3-ти етаж във II САГБАЛ "Шейново" и разполага с 30 легла.

В отделението има три сектора:

 • Сектор “Бременност с реализиран риск”
 • Сектор "Фетална медицина и прекъсване на бременност"
 • Сектор "Перинатална медицина"

Към отделението има изградени 8 ВИП индивидуани стаи, в които се настаняват бременни и родилки. Всяка от стаите е оборудвана с климатик, хладилник, телевизор и необходимата мебелировка.

Има два функционални кабинета. В единия има ултразвуков апарат с цветен доплер, а в другия – два акушерски монитора за проследяване на NST на плода. Има манипулационна с възможност за извършване на оперативни процедури, абразии, интерупции и серклажи.

Дейността на отделението включва наблюдение, диагностика и лечение на високо рискови бременности, в това число диабет, преекламсия, сърдечно съдови заболявания, малоформации на плода и др.

Манипулациите, които могат да бъдат извършени са:

 • прекъсване на бременността по желание;
 • прекъсване на бременността по медицински показания;
 • abrasioresiduorum;
 • серклаж;
 • амниоцентези;
 • УЗИ и Доплер;
 • NST;
 • планови цезарови сечения и индукции на раждането.

Приемат се пациентки с всякаква акушерска патология и във всички етапи на бременността, като се прилагат най-новите методи на ранната диагностика, профилактика и лечение на заболяванията, съпътстващи или усложнени от бременността.

 

Началник отделение: Д-р Христо Василев

Ст. акушерка: Христомира Атанасова

Лекари акушер-гинеколози: д-р Ангел Илиев, д-р Татяна Абаджиева, д-р Иван Вецев, д-р Светослав Виденов, д-р Надежда Стивасарска

02 9659 454

h.vasilev@sheynovo-ag.eu