Сектор по Фетална Медицина

Сектор по Фетална Медицина

Сектор Фетална медицина - високоспециализирани прегледи и манипулации в областта  майчино-фетална медицина:

Първи триместър скрининг за бройни хромозомни аномалии

Оценка на фетална анатомия в първи, втори и трети триместър

Проследяване на високорискови бременности – едноплодна и многоплодна бременност

Доплер оценка на феталното състояние

Изследване за цервикална недостатъчност

Скрининг за прееклампсия, преждевременно раждане и гестационен диабет

Инвазивна пренатална диагностика – хорионбиопсия, амниоцентеза

Какво цели прегледа фетална морфология?

  • Ехографският преглед по време на бременност (фетална морфология) включва цялостен оглед на анатомията на плода (плодовете при многоплодна бременност) и неговите придатъци (плацента и пъпна връв).
  • Изследването се извършва  в първи, втори и трети триместър на бременността.
  • Цели се да се изключат структурни дефекти, нарушения в растежа, маркери за хромозомни заболявания, аномалии в прикрепянето на плацентата и пъпната връв, оценява се и количеството околоплодна течност.
  • Възможно е да се открият варианти в анатомията, които не се свързват с нарушена функция на конкретен орган, но могат да бъдат маркер за генетична болест. Това налага при желание на бременната жена да се извършат допълнителни изследвания. В повечето случаи се касае за нормален вариант в анатомията.
  1. В първия триместър (11-13г.с.) комбинацията от фетална морфология с биохимични и биофизикални методи дава възможност да се изчисли риска за най-честите хромозомни болести (Даун, Едуардс, Патау) и риска от прееклампсия (заболяване, засягащо само бременни жени и водещо до повишена заболеваемост и смъртност, както за майката, така и за плода).
  2. През втория триместър (20-22г.с.) важни допълнителни изследвания към феталната морфология са скринингът за преждевременно раждане и плацентарна недостаъчност.
  3.  През третия триместър прегледът включва отново оценка на феталната анатомия по същия системен начин, но е прието, че в зависимост от  позицията на плода, може да не е възможно да се изследват феталното лице, сакрума и крайниците.

 

Началник Сектор Фетална Медицина:

д-р Славяна Галева

ак. Йорданка Топалова