Доставка на електрическа енергия 25.07.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ Доставка на електрическа енергия 25.07.2016
20.12.2016г.

   • Информация за сключени договори по процедура 
    за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на „Втора САГБАЛ- Шейново” ЕАД“ 
    Договор за доставка на нетна активна електрическа енергия с Мост Енерджи 
07.09.2016г.

   • „Протокол от работата на комисия за провеждане на процедура 
    за доставка на нетна активна електрическа енергия за нуждите на обектите, разположени на „Втора САГБАЛ- Шейново” ЕАД“ 
    Протокол от работата на комисия 

02.08.2016г.

   • Информация за удължаване на срока за подаване на оферти по процедура
    с предмет: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 


Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти  

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти 


28.07.2016г. 
Отговор на постъпили запитвания по процедурата  


25.07.2016г.

   • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти 
    с предмет: Доставка на електрическа енергия и координатор на балансираща група за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
    "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  

Информация за публикувана Обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  

Документацията за участие можете да намерите тук.