Доставка на лекарствени продукти 21.07.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ Доставка на лекарствени продукти 21.07.2016
15.09.2016г.

   • Информация за сключени договори по поръчка 
    с предмет: Доставка на лекарствени продукти, на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 

 

   • ХИМИМПОРТ ФАРМА АД - Договор 65 от 18.08.2016 

 

   • Про Фармация ЕООД - Договор 67 от 12.09.2016

 


23.08.2016г.

   • Протокол и Доклад на комисията по поръчка
    с предмет: Доставка на лекарствени продукти, на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 

 

   • Протокол от работата на комисията 

 

   • Доклад на комисията

 


01.08.2016г.

   • Информация за удължаване на срока за подаване на оферти по процедура
    с предмет: Доставка на лекарствени продукти, на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП 


Съобщение за удължаване на срока за подаване на оферти  

Информация за удължаване на срока за подаване на оферти  


21.07.2016г.

   • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти 
    с предмет: Доставка на лекарствени продукти, на стойност по чл. 20, ал.3 от ЗОП

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
    "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  

Информация за публикувана Обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  

Документацията за участие можете да намерите тук.