ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 15.11.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ 15.11.2016
21.02.2017г.

   • Информация за сключени договори по процедура 
    за ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на „Втора САГБАЛ- Шейново” ЕАД“ 
    Договор за доставка на хигиенни материали с Транс ко.     Договор за доставка на хигиенни материали с Кукуда груп ООД

  

    Договор за доставка на хигиенни материали с Ай Енд Д Билс ООД

  


09.01.2017г.

   • „Протокол от работата на комисия и приложения към него по провеждане на процедура 
    за ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на „Втора САГБАЛ- Шейново” ЕАД“ 
    Протокол от работата на комисия 
   • Приложения към протокола от работата на комисия 

15.11.2016г.

   • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В Процедура по Събиране на оферти с обява /след 14.04.2016г./
    с предмет: ДОСТАВКА НА ХИГИЕННИ МАТЕРИАЛИ за нуждите на ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

    ВЪЗЛОЖИТЕЛ:
    "Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново" EАД, ул." Шейново" № 19, България 1504, София, Тел.: 02 9659469, Факс: 02 9441768


Обява за Обществена поръчка на стойност по чл. 20 ал. 3 от ЗОП  

    Към АОП -

 9058616Документацията за участие можете да намерите тук.