ОП с № 00243-2016-0003 от 11.04.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ДОСИЕ 00243-2016-0003 от 11.04.2016

07.12.2016г. 
Обявление за приключване на договор за обществена поръчка № 63/02.08.2016 г. "Болкан Мийл" ЕООД ID 818604 
"БОЛКАН МИЙЛ" ЕООД Договор 63 от 02.08.2016 Приключване на договор > Отворете тук.

23.08.2016г. 
Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:
„Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 
"БОЛКАН МИЙЛ" ЕООД Договор 63 от 02.08.2016 Сключен договор > Отворете тук.

11.07.2016г. 
Протокол № 2 от работата на комисията, по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 
Протокол № 2 

Решение № 746/11.07.2016 г. по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 
Решение № 746/11.07.2016 г.

01.06.2016г. 
Във връзка с обявената открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, открита с решениe № № 720/11.04.2016г. на Изпълнителния директор, публикувано в Регистъра на обществени поръчки с уникален идентификационен номер 00243-2016-0003 и на основание чл.69а, ал.3 от ЗОП, се КАНЯТ всички участници, представители на средствата за масово осведомяване и други лица да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 08.06.2016 г. от 10:00 часа в стаята на отдел „Обществени поръчки“, находяща се в сутерена в сградата на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, ул.“Шейново“ № 19. 

Протокол № 1 от работата на комисията, по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 
Протокол № 1 

11.04.2016г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ с № 00243-2016-0003 

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 720 от 21.03.2016 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение Към АОП - 727024 

Решение - 

Обявление Към АОП - 727025 

Обявление - 

Документацията за участие можете да намерите тук.