ОП с № 00243-2016-0005 от 04.11.2016

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2016-0005 от 04.11.2016

 

09.07.2018г. 
Обявление за приключване на договор за ОП „ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ” : 
1. с Фирма - "Оптим Ко" ООД ; 

2. с Фирма - "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД ; 

3. с Фирма - "Диамед" ООД ; 

4. с Фирма - "Ридаком" ЕООД ; 

5. с Фирма - "Медицинска Техника Инженеринг" ООД ; 

6. с Фирма - "Интер Бизнес 91" ЕООД ; 

7. с Фирма - "БГ Мед" ЕООД ; 

8. с Фирма - "Марвена Диагностика" ЕООД ; 

9. с Фирма - "Химтекс" ООД ; 

10. с Фирма - "Ди Еми Джи Клиник" ЕООД ; 


 

29.06.2018г. 
Обявление за приключване на договор за ОП „ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ” : 
1. с Фирма - "Хроно" ООД ; 

2. с Фирма - "Аквахим" АД ; 

3. с Фирма - "Елпак Лизинг" ЕООД ; 

4. с Фирма - "Елта 90М" ООД ; 

5. с Фирма - "Антисел България" ООД ; 

6. с Фирма - "Гамидор България" ООД ; 


 

24.04.2017г. 
Информация за сключени договори за „ ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ РЕАКТИВИ И КОНСУМАТИВИ ” : 
1. Договор № 11 - "Оптим Ко" ООД ; 

2. Договор № 12 - "Хроно" ООД ; 

3. Договор № 13 - "Аквахим" АД; 

4. Договор № 14 - "Бул Био - НЦЗПБ" ЕООД; 

5. Договор № 15 - "Диамед" ООД ; 

6. Договор № 16 - "Ридаком" ЕООД ; 

7. Договор № 17 - "Медицинска Техника Инженеринг" ООД ; 

8. Договор № 18 - "Интер Бизнес 91" ЕООД ; 

9. Договор № 19 - "Елпак Лизинг" ЕООД; 

10. Договор № 21 - "Елта 90М" ООД; 

11. Договор № 22 - "БГ Мед" ЕООД; 

12. Договор № 23 - "Марвена Диагностика" ЕООД; 

13. Договор № 24 - "Антисел България" ООД; 

14. Договор № 25 - "Химтекс" ООД; 

15. Договор № 26 - "Ди Еми Джи Клиник" ЕООД; 

16. Договор № 27 - "Гамидор България" ООД; 


 

07.03.2017г. 

Съобщение по чл. 43, ал.4 от ЗОП можете да намерите тук. 


 

01.03.2017г. 

Решение № 773/01.03.2017 г. можете да намерите тук. 


 

23.02.2017г. 

Протокол № 2 можете да намерите тук. 


Протокол № 3 можете да намерите тук. 


Доклад на комисията можете да намерите тук. 


Решение № 772/23.02.2017 г. с две приложения можете да намерите тук. 


Приложение № 1 I. част – класиране на участниците можете да намерите тук. 


Приложение № 1 II. част – класиране на участниците можете да намерите тук. 


Приложение № 2 – за неоферираните продукти можете да намерите тук. 


 

27.01.2017г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на оферти можете да намерите тук. 


 

20.12.2016г. 
Протокол № 1 можете да намерите тук. 


 

21.11.2016г. 
Разяснение можете да намерите тук. 


 

11.11.2016г. 
Разяснение можете да намерите тук. 


 

07.11.2016г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” с № 00243-2016-0005 


ОДОБРЕНА С Решение номер 763 от дата 04.11.2016 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение Към АОП - 756415 

Обявление Към АОП - 756416 

Документацията за участие можете да намерите тук.