ОП с № 00243-2017-0001 от 13.01.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0001 от 11.01.2017

 

07.08.2018г. 
Обявление за приключване на договор за ОП 
1. "Топ Диагностика" ООД - 

2. "Александър Медика" ЕООД - 

3. "Хроно" ООД - 

4. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД - 

5. "Емикрон" ЕООД - 

6. "Стеримед - 93" ЕООД - 

7. "Перитус" ЕООД - 

8. "Дрегер Медикал България" ЕООД - 

9. "Марвена Диагностика" ООД - 

10. "Елпак Лизинг" ЕООД - 

11. "Медимаг" ЕООД - 

12. "Медиком 2000" ООД - 

13. "Джи и Хелткеър България" ЕООД - 

14. СД "Медико - газ - Христов и Христова" - 

15. "Емидо ТМ" ЕООД - 


 

25.07.2018г. 
Обявление за приключване на договор за ОП 
1. „Дъчмед Интернешанъл“ ЕООД - 

2. „Диамед“ ООД - 


 

29.05.2017г. 
Обявление за възложена поръчка ID 788817 
- 

Информация за сключени договори по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Извънгаранционнотехническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.” : 
1. Договор № 35 - "Топ Диагностика" ООД ; 

2. Договор № 36 - "Александър Медика" ЕООД; 

3. Договор № 37 - "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД; 

4. Договор № 38 - "Хроно" ООД; 

5. Договор № 39 - "Медицинска Техника Инженеринг" ООД; 

6. Договор № 40 - "Емикрон" ЕООД; 

7. Договор № 41 - "Диамед" ООД; 

8. Договор № 42 - "Стеримед - 93" ЕООД; 

9. Договор № 43 - "Перитус" ЕООД; 

10. Договор № 44 - "Дрегер Медикал България" ЕООД; 

11. Договор № 46 - "Марвена Диагностика" ООД; 

12. Договор № 47 - "Елпак Лизинг" ЕООД; 

13. Договор № 48 - "Медимаг" ЕООД; 

14. Договор № 49 - "Медиком 2000" ООД; 

15. Договор № 50 - "Джи и Хелткеър България" ЕООД; 

16. Договор № 51 - СД "Медико - газ - Христов и Христова"; 

17. Договор № 52 - "Емидо ТМ" ЕООД; 


 

09.05.2017г. 
Обявление за възложена поръчка/09.05.2017г. 
- 


 

19.04.2017г. 
Решение № 783/19.04.2017г. 
- 

Приложения № 1А,1Б и 1В /сравнителни таблици за класиране, както и Приложения 1А,1Б, 1В / таблица за определяне на изпълнители/ и Приложение № 2 - неоферирани номенклатури. - 

Доклад на комисията - 

Протокол № 3/ 18.04.2017 г. - 


 

24.03.2017г. 
Съобщение
за отваряне на ценовите предложения по откритата процедура № 00243-2017-0001 
за извънгаранционно техн. обслужване на мед. апаратура и стопански съоръжения
Прочетете тук - 


 

15.03.2017г. 
Протокол 2 за извънгаранционно обслужване на мед. апаратура 
Протокол 2 - 


 

02.03.2017г. 
Протокол 1 за извънгаранционно обслужване на мед. апаратура 
Протокол 1 - 


 

06.02.2017г. 
Отговор - разяснение по чл. 33, ал. 2 от ЗОП по повод запитване от заинтересовано лице от 06.02.2017 г. по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Извънгаранционнотехническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.” 
Разяснение - 


 

11.01.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Извънгаранционнотехническо обслужване за абонаментни услуги и извънабонаментни услуги на повикване, включително и доставка на резервни части, профилактика и ремонт на медицинска апаратура и стопанско оборудване (съоръжения), съгласно приложена техническа спецификация.” с № 00243-2017-0001 


ОДОБРЕНА С Решение номер 792 от дата 11.01.2017г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение Към АОП - 766403 

Решение - 

Обявление Към АОП - 766401 

Обявление - 

Документацията за участие можете да намерите тук.