ОП с № 00243-2017-0002 от 04.04.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0002 от 04.04.2017

 

25.07.2018г. 


Обявление за приключване на договор за ОП 
1. „АА Медикал България“ ООД  
2. „Марвена Диагностика“ ЕООД  
3. „Топ Диагностика“ ООД  


 

29.05.2017г. 


Обявление за възложена поръчка ID 788814 можете да намерите тук. 
Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА за договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” : 
1. Договор № 31 - "Топ Диагностика" ООД; 

2. Договор № 34 - "Марвена Диагностика" ЕООД; 

3. Договор № 45 - "АА Медикал България" ООД; 


 

17.05.2017г. 


Обявление за възложена поръчка ID 787068 можете да намерите тук. 


 

26.04.2017г. 


Решение № 785 за определяне на изпълнител можете да намерите тук. 


Протокол № 1 можете да намерите тук. 


Доклад на комисията можете да намерите тук. 


 

04.04.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПРОЦЕДУРА за договаряне без обявление ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи” с № 00243-2017-0002 


ОДОБРЕНА С Решение номер 777 от дата 03.04.2017 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение - 

Документацията за участие можете да намерите тук.