ОП с № 00243-2017-0003 от 21.04.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0003 от 18.04.2017

23.10.2018г. 
Обявление за приключване на договор за ОП № 69/14.07.2017 г. "Медекс" ООД можете да намерите тук.  

Обявление за приключване на договор за ОП № 71/20.07.2017 г. "Соломед" ЕООД можете да намерите тук.  

Обявление за приключване на договор за ОП № 73/20.07.2017 г. "Про Фармация" ЕООД можете да намерите тук. 

Обявление за приключване на договор за ОП № 76/27.07.2017 г. "Софарма Трейдинг" АД можете да намерите тук. 

Обявление за приключване на договор за ОП № 77/27.07.2017 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД можете да намерите тук. 

27.09.2018г. 

Обявление за приключване на договор за ОП № 70/20.07.2017 г. с "Булмар МЛ" ООД можете да намерите тук.  

Обявление за приключване на договор за ОП № 72/20.07.2017 г. с "Търговска лига - НАЦ" АД можете да намерите тук.  

Обявление за приключване на договор за ОП № 74/20.07.2017 г. с "Медофарма" ЕООД можете да намерите тук.  

15.08.2018г. 

Обявление за приключване на договор за ОП №75/20.07.2017 г. с "ЕКОС Медика" ООД можете да намерите тук.  

09.08.2017г. 

Обявление за възложена поръчка 848 от 07.08.2017 можете да намерите тук.  

Информация за сключени договори за "Доставка на лекарствени продукти" с № 00243-2017-0003 : 
1. Договор № 69 - "МЕДЕКС" ООД ; 

2. Договор № 70 - "Булмар МЛ" ООД ; 

3. Договор № 71 - "Соломед" ЕООД ; 

4. Договор № 72 - "Търговска лига Национален Аптечен Център" АД ; 

5. Договор № 73 - "Про Фармация" ЕООД ; 

6. Договор № 74 - "Медофарма" ЕООД ; 

7. Договор № 75 - "Екос Медика" ООД ; 

8. Договор № 76 - "Софарма Трейдинг" АД ; 

9. Договор № 77 - "Фьоникс Фарма" ЕООД ; 

20.07.2017г. 

Обявление за възложена поръчка ID 796765 можете да намерите тук.  

06.07.2017г. 

Обявление за възложена поръчка ID 794174 можете да намерите тук. 

04.07.2017г. 

Решение № 841 от 04.07.2017 г. можете да намерите тук. 

23.06.2017г. 

Решение № 836 от 23.06.2017 г. можете да намерите тук. 

Решение № 835 от 22.06.2017 г. можете да намерите тук. 

Решение № 834 от 22.06.2017 г. с приложенията към него можете да намерите тук. 

Доклад на комисията можете да намерите тук. 

Протокол № 2 можете да намерите тук. 

Приложенията към протокол № 2 можете да намерите тук. 


 

01.06.2017г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на оферти можете да намерите тук. 


 

16.05.2017г. 
Протокол № 1 можете да намерите тук. 


 

22.04.2017г. 
Документацията за участие можете по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти" с № 00243-2017-0003 можете да намерите тук. 


 

21.04.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на лекарствени продукти" с № 00243-2017-0003 


ОДОБРЕНА С Решение № 781 от 18.04.2017 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение - 

Решение Към АОП - 783398 

Обявление № 782 от 18.04.2017 г. - 

Обявление Към АОП - 783400