ОП с № 00243-2017-0004 от 23.05.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0004 от 19.05.2017

01.08.2018г. 
Обявление за приключване на договор за ОП с "Тримед" ООД можете да намерите тук. - 

Обявление за приключване на договор за ОП с "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД можете да намерите тук. - 

Обявление за приключване на договор за ОП с "Инфомед“ ЕООД можете да намерите тук. - 


 

26.07.2017г. 
Обявление за възложена поръчка ID 797423 можете да намерите тук. - 

Договор № 64 - "Тримед" ООД можете да намерите тук. - 

Договор № 65 - "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД можете да намерите тук. - 

Договор № 66 - "Инфомед“ ЕООД можете да намерите тук. - 


 

03.07.2017г. 
Обявление за възложена поръчка ID 793613 можете да намерите тук. - 


 

15.06.2017г. 
Решение № 832 от 14.06.2017 г. можете да намерите тук. - 

Доклад на комисията можете да намерите тук. - 

Протокол № 1 можете да намерите тук. - 


 

23.05.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и стопанско оборудване“ с № 00243-2017-0004 


ОДОБРЕНА С Решение номер 820 от дата 19.05.2017г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 

Решение - 

Решение Към АОП - 788385 

Документацията за участие можете да намерите тук.