ОП с № 00243-2017-0005 от 08.06.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0005 от 08.06.2017

07.01.2019г. 
Обявление за приключване на договори за "Доставка на лекарствени продукти" с № 00243-2017-0005 : 
1. Приключване на договор № 83 Агарта – ЦМ ЕООД ; 

2. Приключване на договор № 84 Фьоникс Фарма ЕООД ; 

3. Приключване на договор № 87 Хелмед България ЕООД ; 

4. Приключване на договор № 88 Инфомед ЕООД ; 

5. Приключване на договор № 89 Медицинска Техника Инженеринг ООД ; 

6. Приключване на договор № 90 Софарма Трейдинг АД ; 

7. Приключване на договор № 91 Соломед ЕООД ; 

8. Приключване на договор № 92 Медилон ЕООД ; 

9. Приключване на договор № 93 Истлинк България ООД ; 


 

03.01.2019г. 
Обявление за приключване на договори за "Доставка на лекарствени продукти" с № 00243-2017-0005 : 
1. Приключване на договор № 82 Вега Медикал ЕООД ; 

2. Приключване на договор № 85 "Бикомед" ООД ; 

3. Приключване на договор № 86 Булмар МЛ ООД ; 

4. Приключване на договор № 94 Диамед ООД ; 

5. Приключване на договор № 95 Елпак Лизинг ЕООД ; 

6. Приключване на договор № 92 Медилон ЕООД ; 


 

27.10.2017г. 
Обявление за възложена поръчка ID: 811318 можете да намерите тук.

Информация за сключени договори за "Доставка на лекарствени продукти" с № 00243-2017-0005 : 
1. Договор № 82 Вега Медикал ЕООД ; 

2. Договор 83 Агарта – ЦМ ЕООД ; 

3. Договор № 84 Фьоникс Фарма ЕООД ; 

4. Договор № 85 Бикомед ООД ; 

5. Договор № 86 Булмар МЛ ООД ; 

6. Договор № 87 Хелмед България ЕООД ; 

7. Договор № 88 Инфомед ЕООД ; 

8. Договор № 89 Медицинска Техника Инженеринг ООД ; 

9. Договор № 90 Софарма Трейдинг АД ; 

10. Договор № 91 Соломед ЕООД ; 

11. Договор № 92 Медилон ЕООД ; 

12. Договор № 93 Истлинк България ООД ; 

13. Договор № 94 Диамед ООД ; 

14. Договор № 95 Елпак Лизинг ЕООД ; 

15. Договор № 96 Медилон ЕООД ; 


 

05.10.2017г. 
Решение № 871 от 05.10.2017 г. можете да намерите тук тук.


 

28.09.2017г. 
Решение № 869 от 28.09.2017 г. можете да намерите тук тук.


 

18.09.2017г. 
Обявление за възложена поръчка ID 805415 можете да намерите тук. тук.


 

04.09.2017г. 
Решение № 863 от 04.09.2017 г. можете да намерите тук тук.
Решение № 862 от 04.09.2017 г. можете да намерите тук тук.
Приложение № 1 към Решение № 862 можете да намерите тук тук.
Приложение № 2 към Решение № 862 можете да намерите тук тук.
Доклад на комисията можете да намерите тук тук.
Протокол № 2 от 01.09.2017 г. можете да намерите тук тук.
Приложение № 1 към Протокол № 2 можете да намерите тук тук.
Приложение № 2 към Протокол № 2 можете да намерите тук тук.


 

16.08.2017г. 
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на ценови оферти можете да намерите тук.


 

07.07.2017г. 
Протокол № 1 от 07.07.2017 г. можете да намерите тук.


 

08.06.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на медицински консумативи и превързочни материали“ с № 00243-2017-0005 


ОДОБРЕНА С Решение № 823 от 05.06.2017 г. 
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД - 

Решение Към АОП - 790172 

Обявление № 824 от 05.06.2017 г. - 

Обявление Към АОП - 790174 

Документацията за участие можете по ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ "Доставка на медицински консумативи и превързочни материали" с № 00243-2017-0005 можете да намерите тук.