ОП с № 00243-2017-0006 от 28.06.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0006 от 28.06.2017

 

14.01.2019г. 
Обявление за възложена поръчка ID 807489 можете да намерите тук . - 


 

02.10.2017г. 
Обявление за възложена поръчка ID 807489 можете да намерите тук . - 

Договор № 80 - "Болкан Мийл" ЕООД можете да намерите тук - 


 

28.07.2017г. 
Решение № 845 от 27.07.2017 г. можете да намерите тук. - 

Доклад на комисията можете да намерите тук. - 

Протокол № 1 можете да намерите тук. - 


 

20.07.2017г. 
Съобщение за отваряне на ценовите предложения по откритата процедура № 00243-2017-0006 с предмет "Приготвяне и доставка на готова храва за пациенти и персонал" - 


 

28.06.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2017-0006 28.06.2017 г. 


ОДОБРЕНА С Решение № 837 от 26.06.2017 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД можете да намерите тук. - 

Решение Към АОП - 793164 

Обявление № 838 от 26.06.2017 г. можете да намерите тук. - 

Обявление Към АОП - 793162 

Документацията за участие можете да намерите тук.