ОП с № 00243-2017-0007 от 11.08.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0007 от 11.08.2017

 

06.02.2020г. 
По  обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД“ с № 00243-2017-0007. 

Обявление за приключване на договор за ОП № 99/11.12.2017 г. "ЧЕЗ Разпределение България" АД можете да намерите тук:

28.06.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Предоставяне на достъп до и пренос на електрическа енергия през разпределителната мрежа за срок от 24 (двадесет и четири) месеца за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД“ с № 00243-2017-0007. 


Решение № 849 от 11.08.2017 г. можете да намерите тук. -