ОП с № 00243-2017-0008 от 10.10.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0008 от 10.10.2017

 

06.02.2020г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 01/02.01.2018 г. "Топлофикация София" ЕАД можете да намерите тук:

15.01.2018г. 
Договор № 01/02.01.2018 г. можете да намерите тук - 

Обявление за възложена поръчка ID 823840 можете да намерите тук -  

28.06.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на топлинна енергия за нуждите на „Втора САГБАЛ Шейново“ ЕАД за срок от 24 месеца“ с № 00243-2017-0008 


Решение № 872 от 10.10.2017 г. можете да намерите тук -