ОП с № 00243-2017-0009 от 15.11.2017

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2017-0009 от 15.11.2017

20.05.2019г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“
Обявление за приключване на договор за ОП № 9/03.04.2018 г. "АА Медикал България" ООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 10/03.04.2018 г. "Антисел България" ООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 11/03.04.2018 г. "Билмед" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 12/03.04.2018 г. "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 13/03.04.2018 г. "Диамед" ООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 14/03.04.2018 г. "Елпак Лизинг" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 16/03.04.2018 г. "Лабко" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 17/03.04.2018 г. "МТИ" ООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 18/03.04.2018 г. "Оптим Ко." ООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 19/03.04.2018 г. "Ридаком" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 20/03.04.2018 г. "Топ Диагностика" ООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 22/03.04.2018 г. "Химтекс" ООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 23/03.04.2018 г. "Аквахим" АД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 24/03.04.2018 г. "БГ Мед" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 25/03.04.2018 г. "Марвена Диагностика" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор за ОП № 27/03.04.2018 г. "Гамидор България" ООД можете да намерите тук - 


 

07.05.2019г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“
Обявление за приключване на договор с "Интер Бизнес 91" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор с "Хелмед България" ЕООД можете да намерите тук - 

Обявление за приключване на договор с "Хроно" ООД можете да намерите тук - 


 

26.04.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“
Обявление за възложена поръчка ID: 843878 можете да намерите тук - 

Сключени договори:
Договор № 9 от 03.04.2018 г. "АА Медикъл България" ООД - 

Договор № 10 от 03.04.2018 г. "Антисел България" ООД - 

Договор № 11 от 03.04.2018 г. "Билмед" ЕООД - 

Договор № 12 от 03.04.2018 г. "Ди Ем Джи Клиник" ЕООД - 

Договор № 13 от 03.04.2018 г. "Диамед" ООД - 

Договор № 14 от 03.04.2018 г. "Елпак Лизинг" ЕООД - 

Договор № 15 от 03.04.2018 г. "Интер Бизнес 91" ЕООД - 

Договор № 16 от 03.04.2018 г. "Лабко" ЕООД - 

Договор № 17 от 03.04.2018 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД - 

Договор № 18 от 03.04.2018 г. "Оптим Ко." ООД - 

Договор № 19 от 03.04.2018 г. "Ридаком" ЕООД - 

Договор № 20 от 03.04.2018 г. "Топ Диагностика" ООД - 

Договор № 21 от 03.04.2018 г. "Хелмед България" ЕООД - 

Договор № 22 от 03.04.2018 г. "Химтекс" ООД - 

Договор № 23 от 03.04.2018 г. "Аквахим" АД - 

Договор № 24 от 03.04.2018 г. "БГ Мед" ЕООД - 

Договор № 25 от 03.04.2018 г. "Марвена Диагностика" ЕООД - 

Договор № 26 от 03.04.2018 г. "Хроно" ООД - 

Договор № 27 от 03.04.2018 г. "Гамидор България" ООД - 


 

08.03.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“
Обявление за възложена поръчка ID 833581 можете да намерите тук. - 


 

16.02.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“
Решение № 40 от 16.02.2018 г. можете да намерите тук. - 

Решение № 39 от 16.02.2018 г. можете да намерите тук. - 

Приложение 1 към Решение № 39 от 16.02.2018 г. можете да намерите тук. - 

Приложение 2 към Решение № 39 от 16.02.2018 г. можете да намерите тук. - 

Доклад на комисията можете да намерите тук . - 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук. - 

Приложение 1 към Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук. - 

Приложение 2 към Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук. - 
 

23.01.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“
С Ъ О Б Щ Е Н И Е за отваряне на ценови оферти можете да намерите тук. - 


 

12.12.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД - Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“
Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук. - 
 

15.11.2017г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на лабораторни реактиви и консумативи“ 


ОДОБРЕНА С Решение № 874 от 13.11.2017 г. можете да намерите тук - 

Решение Към АОП - 814475 

Обявление № 875 от 13.11.2017 г. можете да намерите тук - 

Обявление Към АОП - 814476 

Документацията за участие можете да намерите тук.