ОП с № 00243-2018-0001 от 19.02.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2018-0001 от 19.02.2018

01.06.2018г. 
“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

„Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ - № 00243-2018-0001

Обявление за възложена поръчка ID: 849288 можете да намерите тук - 

Сключени договори: Договор № 35 от 16.5.2018 г. "Перитус" ЕООД - 

Договор № 36 от 16.5.2018 г. "Сиконикс Груп" ЕООД - 

Договор № 37 от 16.5.2018 г. "Емикрон" ЕООД - 

Договор № 38 от 16.5.2018 г. "Хроно" ООД - 

Договор № 39 от 16.5.2018 г. "Медимаг" ЕООД - 

Договор № 40 от 16.5.2018 г. "Медицинска Техника Инженеринг" ООД - 

Договор № 41 от 16.5.2018 г. "Медиком 2000" ООД - 

Договор № 42 от 16.5.2018 г. "Стеримед - 93" ЕООД - 

Договор № 43 от 16.5.2018 г. "Топ Диагностика" ООД - 

Договор № 44 от 16.5.2018 г. "Дрегер Медикал България" ЕООД - 

Договор № 45 от 16.5.2018 г. "Елпак Лизинг" ЕООД - 

Договор № 46 от 16.5.2018 г. "Сапекс - БГ" ООД - 

Договор № 47 от 16.5.2018 г. "Инфомед" ЕООД - 

Договор № 48 от 16.5.2018 г. "Джи и Хелткеър България" ЕООД - 

Договор № 50 от 23.5.2018 г. "Александър Медика" ЕООД - 

Договор № 51 от 23.5.2018 г. "Емидо ТМ" ЕООД - 

Договор № 52 от 23.5.2018 г. "Марвена Диагностика" ООД - 


 

25.05.2018г. 
“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

„Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ - № 00243-2018-0001

Обявление за възложена поръчка ID 848305 можете да намерите тук - 


 

14.05.2018г. 
“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

„Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ - № 00243-2018-0001

Обявление за възложена поръчка ID 846432 можете да намерите тук - 


 

11.05.2018г. 
“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

„Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ - № 00243-2018-0001

Решение № 54 от 11.05.2018 г. можете да намерите тук - 


 

25.04.2018г. 
“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

„Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ - № 00243-2018-0001

Решение № 49 от 24.04.2018 г. можете да намерите тук - 

Решение № 48 от 24.04.2018 г. можете да намерите тук - 

Приложения 1А и 1Б към Решение № 48 от 24.04.2018 г. можете да намерите тук - 

Приложения 2А и 2Б към Решение № 48 от 24.04.2018г. можете да намерите тук - 

Доклад на комисията можете да намерите тук - 

Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук - 


 

04.04.2018г. 
“ВТОРА СПЕЦИАЛИЗИРАНА АКУШЕРО-ГИНЕКОЛОГИЧНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ - ШЕЙНОВО” ЕАД

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

Във връзка с обявена открита процедура с предмет: “Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване” за нуждите на Втора САГБАЛ ”Шейново” ЕАД, одобрена с Решение № 21 от 15.02.2018г. на Изпълнителния директор (РОП № 830250), Обявление № 22 от 15.02.2018г (АОП № 830230), пр. № 00243-2018-0001 в АОП, на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП, КАНИ всички участници и представители на средствата за масово осведомяване да присъстват при отваряне и оповестяване на ценовите предложения на 11.04.2018 год. от 11,00 часа в административната сграда на Втора САГБАЛ Шейново ЕАД, гр.София, ул.“Шейново“ № 19, в стаята на отдел „Обществени поръчки“.  

19.02.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура, медицинско и стопанско оборудване“ 


ОДОБРЕНА С Решение № 21 от 15.02.2018 г. можете да намерите тук - 

Решение Към АОП - 830250 

Обявление № 22 от 15.02.2018 г. можете да намерите тук - 

Обявление Към АОП - 830230 

Документацията за участие можете да намерите тук.