ОП с № 00243-2018-0003 от 14.05.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2018-0003 от 14.05.2018

03.09.2018г. 
Обявление за възложена поръчка ID: 865345 можете да намерите тук - 

Сключени договори:

Договор № 66 от 31.7.2018 г. "Булмар МЛ" ООД можете да намерите тук - 

Договор № 67 от 31.7.2018 г. "ЕКОС Медика" ООД можете да намерите тук - 

Договор № 68 от 31.7.2018 г. "Медекс" ООД можете да намерите тук - 

Договор № 69 от 31.7.2018 г. "Медофарма" ЕООД можете да намерите тук - 

Договор № 70 от 31.7.2018 г. "Софарма Трейдинг" АД можете да намерите тук - 

Договор № 71 от 31.7.2018 г. "Про Фармация" ЕООД можете да намерите тук - 

Договор № 72 от 31.7.2018 г. "Соломед" ООД можете да намерите тук - 

Договор № 73 от 31.7.2018 г. "Фьоникс Фарма" ЕООД и анекс № 1 можете да намерите тук - 

Договор № 77 от 06.8.2018 г. "Търговска лига - НАЦ" АД можете да намерите тук - 

Договор № 78 от 08.8.2018 г. "Антисел България" ООД можете да намерите тук - 

03.08.2018г. 
Обявление за възложена поръчка ID: 860530 можете да намерите тук - 

27.07.2018г. 
Обявление за възложена поръчка ID 859274 можете да намерите тук - 

20.07.2018г. 
Решение № 105 от 20.07.2018 г. можете да намерите тук - 

18.07.2018г. 
Решение № 104 от 18.07.2018 г. можете да намерите тук - 

11.07.2018г. 
Решение № 103 от 11.07.2018 г. можете да намерите тук - 

09.07.2018г. 
Решение № 102 от 09.07.2018 г. можете да намерите тук: - 

Решение № 101 от 09.07.2018 г. можете да намерите тук - 

Приложение 1 към Решение № 101 от 09.07.2018 г. можете да намерите тук - 

Приложение 2 към Решение № 101 от 09.07.2018 г. можете да намерите тук - 

Доклад на комисията можете да намерите тук - 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук - 

19.06.2018г. 
Съобщение 
за оповестявене на ценовите предложения по открита процедура с предмет "Доставка на лекарствени продукти" - № 00243-2018-0003 - тук: - 

14.05.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лекарствени продукти" - № 00243-2018-0003 

ОДОБРЕНА С Решение № 51 от 09.05.2018 г. можете да намерите тук - 

Решение към АОП - 845968 

Обявление № 52 от 09.05.2018 г. можете да намерите тук - 

Обявление към АОП - 845969 

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

Документацията за участие можете да намерите тук.