ОП с № 00243-2018-0004 от 01.06.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2018-0004 от 01.06.2018

20.08.2018г. 
Обявление за възложена поръчка ID: 863455 можете да намерите тук - 

Сключени договори: Договор № 61 от 17.7.2018 г. "Тримед" ООД - 

Договор № 62 от 17.7.2018 г. "Дъчмед Интернешанъл" ЕООД - 

Договор № 63 от 17.7.2018 г. "Джи и Хелткеър България" ЕООД - 

Договор № 64 от 19.7.2018 г. "Медилон" ЕООД - 

Договор № 76 от 02.8.2018 г. СД "Медико-газ-Христов и Христова" - 

27.07.2018г. 
Обявление за възложена поръчка ID 858712 можете да намерите тук. - 

28.06.2018г. 
Решение № 73 от 28.06.2018 г. можете да намерите тук. - 

Доклад на комисията можете да намерите тук. - 

Протокол № 1 можете да намерите тук. - 

01.06.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява процедура на договаряне без предварително обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извънгаранционно техническо обслужване на медицинска апаратура и медицинско и стопанско оборудване“ с № 00243-2018-0004 

ОДОБРЕНА с Решение № 60 от дата 01.06.2018 г. можете да намерите тук - 

Решение Към АОП - 849550 

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук -  

Указания за участие можете да намерите тук -