ОП с № 00243-2018-0005 от 04.07.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2018-0005 от 04.07.2018

13.09.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2018-0005 

Обявление за възложена поръчка ID: 866907 можете да намерите тук - 

Договор № 80 от 31.08.2018 г. "Болкан Мийл" ЕООД можете да намерите тук - 

15.08.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2018-0005 

Решение № 136 от 15.08.2018 г. можете да намерите тук - 

Доклад на комисията можете да намерите тук - 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук - 

08.08.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2018-0005 

Съобщение за отваряне на ценовите предложения можете да намерите тук - 

25.07.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2018-0005 

Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук - 

04.07.2018г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Приготвяне и доставка на готова храна за пациенти и персонал“ 00243-2018-0005 

ОДОБРЕНА С Решение № 89 от 03.07.2018 г. можете да намерите тук - 

Решение към АОП - 855071 

Обявление № 90 от 03.07.2018 г. можете да намерите тук - 

Обявление към АОП - 855073 

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

Документацията за участие можете да намерите тук.