ОП с № 00243-2018-0007 от 16.08.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ДОСИЕ 00243-2018-0007 от 17.08.2018

05.12.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“ 00243-2018-0007

Обявление за възложена поръчка ID: 881427 можете да намерите тук 

Обявление за възложена поръчка ID 881426 можете да намерите тук 

Сключени договори
Договор 82 с ВЕГА МЕДИКАЛ ЕООД можете да намерите тук  
Договор 83 с БУЛМАР МЛ ООД можете да намерите тук 
Договор 84 с Фьоникс Фарма ЕООД можете да намерите тук 
Договор 85 с Диамед ООД можете да намерите тук 
Договор 86 със СОФАРМА Трейдинг АД можете да намерите тук 
Договор 87 с МТ Инженеринг ООД можете да намерите тук 
Договор 88 със СЪРДЖИМЕД ЕООД можете да намерите тук 
Договор 89 със ХЕЛМЕД България ЕООД можете да намерите тук 
Договор 90 с ИСТЛИНК България ООД можете да намерите тук  
Договор 91 с МЕДИЛОН ЕООД можете да намерите тук 
Договор 92 със СОЛОМЕД ЕООД можете да намерите тук 

24.10.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“ 00243-2018-0007

Решение № 168 от 24.10.2018 г. можете да намерите тук 

23.10.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“ 00243-2018-0007

Решение № 162 от 23.10.2018 г. можете да намерите тук 

Решение № 161 от 23.10.2018 г. можете да намерите тук  

Приложение 1 към Решение № 161 от 23.10.2018 г. можете да намерите тук 

Приложение 2 към Решение № 161 от 23.10.2018 г. можете да намерите тук 

Доклад на комисията можете да намерите тук 

Протокол № 2 от работата на комисията можете да намерите тук 

Приложение 1 към Протокол № 2 можете да намерите тук 

Приложение 2 към Протокол № 2 можете да намерите тук 

27.09.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“ 00243-2018-0007

Съобщение за отваряне на цени  

12.09.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“ 00243-2018-0007

Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук 

17.08.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“ 00243-2018-0007

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук 

Документацията за участие можете да намерите тук 

16.08.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставки на медицински консумативи и превързочни материали“ 00243-2018-0007

одобрена с Решение № 134 от 13.08.2018 г. можете да намерите тук 

Решение към АОП - 862381 

Обявление № 135 от 13.08.2018 г. можете да намерите тук 

Обявление към АОП - 862384