ОП с № 00243-2018-0008 от 05.11.2018

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ
ДОСИЕ 00243-2018-0008 от 05.11.2018

03.07.2020 г.

Обявление за приключване на договор за ОП № 97/28.12.2018 г. "Аквахим" АД можете да намерите тук:

11.01.2019г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за имунология за апарат LUMIPULSE G1200“ 00243-2018-0008

Обявление за възложена поръчка ID: 887515 можете да намерите тук 

Договор за възлагане № 97 от 28.12.2018 г. можете да намерите тук 

18.12.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за имунология за апарат LUMIPULSE G1200“ 00243-2018-0008

Решение № 177 от 18.12.2018 г. можете да намерите тук 

Доклад на комисията можете да намерите тук 

Протокол № 1 от работата на комисията можете да намерите тук 

10.12.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за имунология за апарат LUMIPULSE G1200“ 00243-2018-0008

Съобщение за отваряне на цени можете да намерите тук 

05.11.2018г.
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД по Открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "Доставка на лабораторни реактиви и консумативи за имунология за апарат LUMIPULSE G1200“ 00243-2018-0008

Одобрена с Решение № 171 от 01.11.2018 г. можете да намерите тук 

Решение към АОП - 876188 

Обявление № 172 от 01.11.2018 г. можете да намерите тук 

Обявление към АОП - 876189 

Образец на еЕЕДОП можете да намерите тук  

Документацията за участие можете да намерите тук