ОП Търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 25.07.2014


25.07.2014г.

      • На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 и ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол от 24.07.2014 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД обявява търг с тайно наддаване за отдаване под наем на площи за поставяне на автомати за храна, кафе и напитки, находящи се на партерен етаж – 2.5 кв.м, втори етаж– 2.5 кв.м., и четвърти етаж – 2.5 кв. м, на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”№ 19 за срок от 3 години. .

 

        Документацията за участие можете да намерите тук.