Търг с тайно наддаване за следния обект:

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 25.07.2014


25.07.2014г.

      • На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 и ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол от 24.07.2014 г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД обявява търг с тайно наддаване за следния обект: Кафе с площ 47 кв.м., находящо се в двора на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО”ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”№ 19 за срок от 3 (три) години.

 

        Документацията за участие можете да намерите тук.