00243-2014-0003

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2014-0003 11.06.2014   • 15.12.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 


   • 19.11.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 


   • 20.10.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 


   • 19.08.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 


   • 19.07.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 


   • 19.06.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 
   • 03.06.2015 г. 

    Анекс за прекратяване на договора на фирма „Софбиолайф“ 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Прекратяване на договоря BG-София > 


   • 20.04.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 
   • 18.03.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София > 
   • 20.01.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори по открита процедура С ПРЕДМЕТ "ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ" 00243-2014-0003 Извършени плащания BG-София >    • На 28.11.2014 г. Информация за сключени договори в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ635501 

    Хроно ООД Сключен договор > 
    Топ Диагностика ООД Сключен договор > 
    Диамед ООД Сключен договор > 
    Софбиолайф ООД Сключен договор > 
    Емония Фарматех България ЕООД Сключен договор > 
    Грин БГ ООД Сключен договор > 
    Ди Ем Джи Клиник ЕООД Сключен договор > 
    Бг Мед ООД Сключен договор > 
    Ридаком ЕООД Сключен договор > 
    Марвена Диагностика ООД Сключен договор > 
    Марвена ООД Сключен договор > 
    Елпак Лизинг ЕООД Сключен договор > 

    20.11.2014г.

    Информация за освободени гаранции за 
    участие по открита процедура С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0003 Освободени гаранции BG-София >  


На 14.08.2014 г. 15.00 часа в Рапортната зала на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ. 


11.06.2014г.

 • "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД открива ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ: ДОСТАВКА НА ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ПО ЧЕТИРИ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: 
  1. Обособена позиция № 1: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА КЛИНИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
  2. Обособена позиция № 2: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА МИКРОБИОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
  3. Обособена позиция № 3: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА СЕМИНОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
  4. Обособена позиция № 4: ЛАБОРАТОРНИ КОНСУМАТИВИ И РЕАКТИВИ ЗА ПАТОХИСТОЛОГИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ
  ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 416/11.06.2013 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 
  Документацията за участие можете да намерите тук.