00243-2014-0004

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2014-0004 от 19.06.2014

 

  • 19.04.2016 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 18.03.2016 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 19.02.2016 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 18.02.2016 г. 

   „Информация за освободени гаранции за изпълнение на сключени договори по процедура № 00243-2014-0004 на основание чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП. 
   Освободени гаранции > 
  • 03.02.2016 г. 

   „Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключилите договори е достъпна в РОП на адрес: 

   Към АОП приключили договори


  • 19.01.2016 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 15.12.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 19.11.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 20.10.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 19.08.2015 г. 

   „Информация на основание чл. 22б, ал.2, т.9 от ЗОП за задържана, към 03.08.2015 г. гаранция за изпълнение на договор, сключен със Савена БГ ЕООД, в размер на 286.92 BGN“ 

   Информация по чл. 22б, ал.2, т.13 от ЗОП за сключено допълнително споразумение за изменение на договор сключен със Савена БГ ЕООД за „Извънгааранционно техническо обслужване на медицинска апаратура /стопански съоръжения/“ Анекс към Договор 70 BG-София > 

   Към АОП 683337 

  • 19.08.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 19.07.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 19.06.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 20.04.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >   • 18.03.2015 г. 

   Информация за извършени плащания 

   по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 00243-2014-0004 Извършени плащания BG-София >  


 

 

 


 

 

 


 

 • На 14.08.2014 г. 10.00 часа в Рапортната зала на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”

 

 


19.06.2014г.

 • "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 417/19.06.2014 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД .
  Документацията за участие можете да намерите тук.