00243-2014-0005 BG-София

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 30.06.2014
 

18.04.2016г. 

   • Информация за освободена гаранция по процедура за възлагане на обществена поръчка на Договаряне без обявление “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 
    Освободена гаранция Освободени гаранции > 


   • 19.02.2016 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >    • 01.02.2016 г. 

    Информация за преписката 
    Състояние: Частично възложена и частично прекратена

    Информация    • 19.01.2016 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >    • 15.12.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >    • 19.11.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >    • 20.10.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >    • 19.08.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >    • 19.07.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >    • 19.06.2015 г. 

    Информация за извършени плащания 

    по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София > 


 30.06.2014г.

 • 00243-2014-0005 BG-София "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД открива ПРОЦЕДУРА ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 
  по обособени позиции и подпозиции номенклатури, както следва: 
  1. Обособена позиция № 1 – “Плетени конци с бърза резорбция”
  2. Обособена позиция № 2 – “Резорбируеми конци с кратък период на резорбция”
  3. Обособена позиция № 3 – “Резорбируеми конци със среден период на резорбция”
  4. Обособена позиция № 4 – “Резорбируеми конци с дълъг период на резорбция”
  5. Обособена позиция № 5 – “Нерезорбируеми конци”
  6. Обособена позиция № 6 – “Антибактериални плетени конци”
  7. Обособена позиция № 7 – “Хемостатични локални средства”
  ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ 419/27.06.2014 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 
  Документацията за участие можете да намерите тук.

 

 


30.09.2014г. 
Документацията за класирането на участниците можете да намерите тук. 


13.10.2014г. 
Протокол от закрито заседание за допускане до участие в открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” . 


28.10.2014г. 
Протокол от заседание за редовността на представените от участниците документи за допускане до оценяване в открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” . 

Класиране по качество на предложените материали в открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .


28.10.2014г.

 • На 31.10.2014 г. 11.00 часа в Рапортната зала на "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД ще бъдат отворени ценовите оферти на участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ”

 

 


24.11.2014г.

 • Искане за писмена обосновка на цените на номенклатурите предлагани от следните фирми участниците в процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ”
  1. "Медитех" ООД
  2. "Вега медикал" ЕООД
  3. "Б.Браун Медикал" ООД
  4. "Сърджимед" ООД
  Искане обосновка

 

 


04.12.2014г. 
Решение за избор на изпълнител в открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .
Приложение № 1 към Решение за избор на изпълнител в открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .
Приложение № 2 към Решение за избор на изпълнител в открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .
Приложение № 3 към Решение за избор на изпълнител в открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .


04.12.2014г. 
Протокол № 5 от работата на комисията по открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .
Приложение № 1 към Протокол № 5 от работата на комисията по открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .
Приложение № 2 към Протокол № 5 от работата на комисията по открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” .16.12.2014г. 
Решение № 531 по открита процедура с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 638253


12.02.2015г. 
Обявление за възложена поръчка 647935 
Информация за сключени договори по открита процедура
с предмет“ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ”
фирма "Б.БРАУН Медикал" ЕООД - 
фирма "ВЕГА МЕДИКАЛ" ООД - 
фирма "ЕКОС Медика" ООД - 
фирма "СЪРДЖИМЕД" ЕООД - 


 

 • 20.04.2015 г. 

  Информация за извършени плащания 

  по Договори на обществена поръчка с предмет: “ДОСТАВКА НА ШЕВЕН ХИРУРГИЧЕН МАТЕРИАЛ” 00243-2014-0005 Извършени плащания BG-София >