00243-2014-0006 от 17.11.2014

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2014-0006 от 17.11.2014
 

26.01.2016 г. 

„Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключилите договори е достъпна в AОП на адрес: 
Приключили договори 709717 
 

15.12.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Извършени плащания BG-София 


 

19.11.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Извършени плащания BG-София > 


 

20.10.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Извършени плащания BG-София >  

19.08.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Извършени плащания BG-София >  

19.07.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Извършени плащания BG-София >  

20.04.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Извършени плащания BG-София > 
18.02.2015г.


Обявление за възложена поръчка 647935 

Информация за сключени договори по процедура на договаряне без обявление
с предмет “Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи ” 648849

фирма "Аквахим" АД - 
фирма "Антисел България" ООД - 
фирма "БУЛ БИО - НЦЗПБ" ЕООД - 
фирма "Елта-90М" ООД - 
фирма "Интер Бизнес '91" ЕООД - 


09.02.2015г.

Информация за освобождаване на гаранции 
по процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Информация > 


16.12.2014г. 

Решение № 530 за частично прекратяване по процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 638251 


16.12.2014г.

Доклад за дейността на комисията 
по процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Доклад > 


Решение за избор на изпълнител 
по процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Решение > 


Приложение за класиране на учасниците 
по процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Приложение за класиране > 


Приложение за неоферирани позиции 
по процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Приложение неоферирани позиции > 


12.12.2014г.

Протокол № 3 от договаряне с участници 
по процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Протокол за договаряне № 3 > 


09.12.2014г.

Протокол за подбор на участници за 
участие в процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Протокол за подбор № 2 > 


03.12.2014г.

Протокол за подбор на участници за 
участие в процедура на договаряне без обявление С ПРЕДМЕТ "Доставка на лабораторни реактиви и лабораторни консумативи " 00243-2014-0006 Протокол за подбор > 


17.11.2014г.

"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в ПРОЦЕДУРА
на Договаряне без обявление ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ “Доставка на лабораторни реактиви и консумативи”
ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 499/17.11.2014 г.
НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 633618

Документацията за участие можете да намерите тук.