00243-2014-0007 от 16.12.2014

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2014-0007 от 16.12.2014
18.03.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 


19.02.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София >  

 • 05.02.2016 г. 

  „Информация по чл. 22б, ал.2, т.15 от ЗОП за приключилите договори е достъпна в РОП на адрес: 

  Към АОП приключили договори

 


19.01.2016 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 


15.12.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 


19.11.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 20.10.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 19.08.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 19.07.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 19.06.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 20.04.2015 г. 

Информация за извършени плащания 


по Договори на обществена поръчка с предмет: “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Извършени плащания BG-София > 17.03.2015г. 
Информация за освободени гаранции по ПРОЦЕДУРА без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
00243-2014-0007 Освободени гаранции BG-София > 

 


16.03.2015г. 

 

 

 


13.01.2015г.

 • Доклад за работата на комисията по ПРОЦЕДУРА без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 

 

 • Приложение към Доклад за работата на комисията по ПРОЦЕДУРА без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 

 

 • Решение на комисията по ПРОЦЕДУРА без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 

 

 • Приложение към Решението на комисията по ПРОЦЕДУРА без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 

 

 • Решение за частично прекратяване по ПРОЦЕДУРА без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 642233
  Решение за частично прекратяване

 

 


05.01.2015г.

 • Протокол № 2 за проведено договаряне по ПРОЦЕДУРА без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ” 


 


30.12.2014г.

 • Протокол за подбор по ПРОЦЕДУРА на договаряне без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”  


16.12.2014г.

 • "Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА на договаряне без обявление за възлагане на ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ “ИЗВЪНГАРАНЦИОННО ТЕХНИЧЕСКО ОБСЛУЖВАНЕ НА МЕДИЦИНСКА АПАРАТУРА И СТОПАНСКО ОБОРУДВАНЕ”
  ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ № 532/16.12.2014 г. НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР
  НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 638254
  Покана за участие можете да намерите тук.


Документацията за участие можете да намерите тук.