00243-2015 от 25.06.2015

 

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 25.06.2015
25.07.2014г.

      • На основание чл.22, ал.1 във връзка с чл.23, ал.3 и ал.5 и чл. 25 от Наредбата за общинските лечебни заведения и Решение на съвета на директорите пo Протокол № 7/28.05.2015 г. г. „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД обявява ТЪРГ С ТАЙНО НАДДАВАНЕ ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ НА ОБОРУДВАНИ МЕДИЦИНСКИ КАБИНЕТИ НА „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД ОБЕКТ/И: Оборудвани медицински кабинети с номера 3, 13, 22, 24, 26, находящи се на първи етаж в сградата на „ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД, гр. София, ул.”Шейново”№ 19

 

        Документацията за участие можете да намерите тук.