00243-2015-0001 от 13.02.2015

ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

ДОСИЕ 00243-2015-0001 от 13.02.2015
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
 

19.09.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

19.08.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

18.07.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

20.06.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

19.05.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

19.04.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

19.02.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

19.01.2016г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

15.12.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

19.11.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

20.10.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

19.08.2015г. 

Информация за извършени плащания по ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ 
„Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Извършени плащания BG-София > 
 

18.08.2015г. 

Информация по чл. 22б, ал.2, т. 9 от ЗОП 
Освободени гаранции
Отворете тук.
 

 • 19.07.2015 г. 

  Информация за извършени плащания 

  по Договори на обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”Извършени плащания BG-София 


  02.07.2015г. 

 • Информация за сключени договори по ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
  С ПРЕДМЕТ „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на “Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД” 

  Към АОП 675462 Информация за сключени договори

  Ей енд Ди ФАРМА България ЕАД Договор 34 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Антисел България ООД Договор 38 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Б.Браун медикал ЕООД Договор 35 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Маримпекс - 7 ЕООД Договор 40 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Медекс ООД Договор 39 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Про фармация ЕООД Договор 36 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  СОФАРМА Трейдинг АД Договор 41 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Търговска лига Национален аптечен център АД Договор 37 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Новимед ООД Договор 33 от 16.06.2015 Сключен договор > 

  Фьоникс Фарма ЕООД Договор 42 от 16.06.2015 Сключен договор > 

 

 


25.05.2015г. 

Протокол от работата на комисията Отворете тук.

Протокол № 3 Отворете тук.


Приложение № 1 към Протокол № 3 Отворете тук.

Приложение № 2 към Протокол № 3 Отворете тук.

Приложение № 3 към Протокол № 3 Отворете тук.


Решение № 576 от 25.05.2015 Отворете тук.


Приложение № 1 към Решение № 576 Отворете тук.

Приложение № 2 към Решение № 576 Отворете тук.

Приложение № 3 към Решение № 576 Отворете тук.

04.05.2015г. 

Протокол № 2 тук.


Приложение № 1 към Протокол № 2 тук.


Съобщение за отваряне на ценови оферти тук.03.04.2015г. 

Протокол № 1 от работата на комисията тук.


12.03.2015г. 

Решение № 565 от 12.03.2015 г за промяна тук.

Решение № 565 от 12.03.2015 г. за промяна 653687


24.02.2015г. 

До всички заинтересовани
Отговор на запитване - 13.02.2015г. 
"Втора САГБАЛ Шейново" ЕАД обявява ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ в ПРОЦЕДУРА
ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА 
С ПРЕДМЕТ „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на 
“Втора специализирана акушеро-гинекологична болница за активно лечение Шейново” ЕАД”
Към АОП - 648281 

ОДОБРЕНА С РЕШЕНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА “ВТОРА САГБАЛ ШЕЙНОВО” ЕАД 
Решение - 

Документацията за участие можете да намерите тук.